Cover image for Rekabentuk sebuah alat baru mengajar (kit) bagi topik asas elektrik dalam fizik tingkatan lima KBSM; Alat pemotong kabel mudahalih jenis kuasa tangan dalam amalan harian; Pembinaan alat bantu mengajar berkos rendah bagi mata pelajaran fizik tahun satu Universiti Teknologi Malaysia; Satu tinjauan berhubung peranan guru-guru teknikal ke arah meningkatkan pengetahuan kerjaya di kalangan pelajar aliran latihan kemahiran ketukangan di sekolah-sekolah menengah vokasional; Masalah keselamatan di dalam bengkel kimpalan di politeknik-politeknik Malaysia; Faktor-faktor yang mempengaruhi personaliti dengan pemilihan kerjaya pelajar-pelajar sekolah menengah vokasional kawasan Kuching, Sarawak : satu tinjauan; Sikap pelajar terhadap kursus amalan bengkel mesin di sekolah menengah vokasional; Masalah pembelajaran bidang vokasional di Sekolah Menengah Pendidikan Khas (Cacat pendengaran) : satu tinjauan di Sekolah Menengah Pendidikan Khas Cacat pendengaran, Shah Alam, Selangor; Mereka bentuk pengayak bermotor; Persepsi guru sekolah menengah vokasional zon selatan terhadap iklim sekolah : satu tinjauan
Title:
Rekabentuk sebuah alat baru mengajar (kit) bagi topik asas elektrik dalam fizik tingkatan lima KBSM; Alat pemotong kabel mudahalih jenis kuasa tangan dalam amalan harian; Pembinaan alat bantu mengajar berkos rendah bagi mata pelajaran fizik tahun satu Universiti Teknologi Malaysia; Satu tinjauan berhubung peranan guru-guru teknikal ke arah meningkatkan pengetahuan kerjaya di kalangan pelajar aliran latihan kemahiran ketukangan di sekolah-sekolah menengah vokasional; Masalah keselamatan di dalam bengkel kimpalan di politeknik-politeknik Malaysia; Faktor-faktor yang mempengaruhi personaliti dengan pemilihan kerjaya pelajar-pelajar sekolah menengah vokasional kawasan Kuching, Sarawak : satu tinjauan; Sikap pelajar terhadap kursus amalan bengkel mesin di sekolah menengah vokasional; Masalah pembelajaran bidang vokasional di Sekolah Menengah Pendidikan Khas (Cacat pendengaran) : satu tinjauan di Sekolah Menengah Pendidikan Khas Cacat pendengaran, Shah Alam, Selangor; Mereka bentuk pengayak bermotor; Persepsi guru sekolah menengah vokasional zon selatan terhadap iklim sekolah : satu tinjauan
Publication Information:
Sekudai : UTM, 1993
Physical Description:
1 reel : positif; 35 mm
General Note:
10 judul dalam 1 mikrofilem
Added Title:
Rekabentuk sebuah alat bantu mengajar (kit) bagi topik asas elektrik dalam fizik tingkatan lima KBSM

Alat pemotong kabel mudahalih jenis kuasa tangan dalam amalan harian

Pembinaan alat bantu mengajar berkos rendah bagi mata pelajaran fizik tahun satu Universiti Teknologi Malaysia

Satu tinjauan berhubung peranan guru-guru teknikal kearah meningkatkan pengetahuan kerjaya di kalangan pelajar aliran latihan kemahiran ketukangan di sekolah-sekolah menengah vokasional

Masalah keselamatan di dalam bengkel kimpalan di politeknik-politeknik Malaysia

Faktor-faktor yang mempengaruhi personaliti dengan pemilihan kerjaya pelajar-pelajar sekolah menengah vokasional kawasan Kuching, Sarawak : satu tinjauan

Sikap pelajar terhadap kursus amalan bengkel mesin di sekolah menengah vokasional

Masalah pembelajaran bidang vokasional di Sekolah Menengah Pendidikan Khas (Cacat pendengaran) : satu tinjauan di Sekolah Menengah Pendidikan Khas Cacat Pendengaran, Shah Alam, Selangor

Mereka bentuk pengayak bermotor

Persepsi guru sekolah menengah vokasional zon selatan terhadap iklim sekolah : satu tinjauan
DSP_DISSERTATION:
Kertas Projek (Sarjana Muda Teknologi serta Pendidikan) - Universiti Teknologi Malaysia, 1993

Available:*

Library
Item Barcode
Call Number
Material Type
Item Category 1
Status
Searching...
30000002555963 MFL 7997 ra Non Circulating Microfilm Microfilm
Searching...

On Order