Cover image for Keberkesanan pengajaran aliran kemahiran kursus elektronik di sekolah menengah vokasional kawasan zon tengah : satu tinjauan; Persepsi nilai-nilai murni pelajar dan pandangan guru kurusus binaan bangunan di sekolah menengah vokasional dalam Negeri Johor Darul Takzim; Masalah pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran kemahiran hidup bersepadu sekolah menegah rendah : penelitian di sekolah menengah gred A terkawal, gred A dan gred B di Wilayah Persekutuan, Kuala Lumpur; Satu tinjauan sejauh manakah darjah kefahaman dan penghayatan guru Sekolah Menengah Vokasional Pengkalan Chepa Kelantan terhadap falsafah pendidikan negara; Keberkesanan perlaksanaan matapelajaran kemahiran hidup di sekolah menengah akademik di Kluang; Keberkesanan perlaksanaan mata pelajaran kemahiran hidup bagi pelajar tingkatan 2 dan guru sekolah menengah di Wilayah Persekutuan; Kepuasan kerja di kalangan guru teknikal di sekolah menengah vokasional ketukangan di Negeri Perlis; Keberkesanan unit bimbingan dan kaunseling di sekolah menengah vokasional di Negeri Johor; Tinjauan terhadap pengetahuan asas dalam pengendalian komputer di kalangan guru-guru sekolah menengah vokasioanal (Zon Tengah); Cadangan meningkatkan pencapaian pelajar dalam mata pelajaran teknologi elektrik di swsekolah menengah vokasional kawasan utara
Title:
Keberkesanan pengajaran aliran kemahiran kursus elektronik di sekolah menengah vokasional kawasan zon tengah : satu tinjauan; Persepsi nilai-nilai murni pelajar dan pandangan guru kurusus binaan bangunan di sekolah menengah vokasional dalam Negeri Johor Darul Takzim; Masalah pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran kemahiran hidup bersepadu sekolah menegah rendah : penelitian di sekolah menengah gred A terkawal, gred A dan gred B di Wilayah Persekutuan, Kuala Lumpur; Satu tinjauan sejauh manakah darjah kefahaman dan penghayatan guru Sekolah Menengah Vokasional Pengkalan Chepa Kelantan terhadap falsafah pendidikan negara; Keberkesanan perlaksanaan matapelajaran kemahiran hidup di sekolah menengah akademik di Kluang; Keberkesanan perlaksanaan mata pelajaran kemahiran hidup bagi pelajar tingkatan 2 dan guru sekolah menengah di Wilayah Persekutuan; Kepuasan kerja di kalangan guru teknikal di sekolah menengah vokasional ketukangan di Negeri Perlis; Keberkesanan unit bimbingan dan kaunseling di sekolah menengah vokasional di Negeri Johor; Tinjauan terhadap pengetahuan asas dalam pengendalian komputer di kalangan guru-guru sekolah menengah vokasioanal (Zon Tengah); Cadangan meningkatkan pencapaian pelajar dalam mata pelajaran teknologi elektrik di swsekolah menengah vokasional kawasan utara
Publication Information:
Sekudai : UTM, 1993
Physical Description:
1 reel : positif; 35mm
General Note:
10 judul dalam 1 mikrofilem
Added Title:
Persepsi nilai-nilai murni pelajar dan pandangan guru kursus binaan bangunan di sekolah menengah vokasional dalam Negeri Johor Darul Takzim

Masalah pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran kemahiran hidup bersepadu sekolah menengah rendah : penelitian di sekolah menengah gred A terkawal, gred A dan gred B di Wilayah pPersekutuan, Kuala Lumpur

Satu tinjuan sejauh manakah darjah kefahaman dan penghayatan guru Sekolah Menengah Vokasional Pengkalan Chepa Kelantan terhadap falsafah pendidikan negara

Keberkesanan perlaksanaan matapelajaran kemahiran hidup ddi sekolah menengah akademik di Kluang

Keberkesanan perlaksanaan mata pelajaran kemahiran hidup bagi pelajar tingkatan 2 dan guru sekolah menengah di Wilayah Persekutuan

Kepuasan kerja dikalangan guru teknikal di sekolah menengah vokasional ketukangan di Negeri perlis

Keberkesanan unit bimbingan dan kaunseling di sekolah menengah vokasional di Negeri Johor

Tinjauan terhadap pengetahuan asas dalam pengendalian komputer di kalangan guru-guru sekolah menengah vokasinal (Zon Tengah)

Cadangan meningkatkan pencapaian pelajar dalam mata pelajaran teknologi elektrik di sekolah menengah vokasional kawasan utara
DSP_DISSERTATION:
Kertas Projek (Sarjana Muda Teknologi serta Pendidikan (Kejuruteraan Elektrik)) - Universiti Teknologi Malaysia, 1993

Available:*

Library
Item Barcode
Call Number
Material Type
Item Category 1
Status
Searching...
30000002556045 MFL 8000 ra Non Circulating Microfilm Microfilm
Searching...

On Order