Cover image for Pengawasan zarahan boleh sedut di Kuala Lumpur; Kajian keluaran ekzos kenderaan bergerak bagi negeri-negeri di Semenanjung Malaysia untuk tempoh 1980-1988; Pemisahan gas dengan menggunakan membran gentian geranggang; Penghasilan pewarna asli daripada buah kenduduk (Melastomaceae); Pemisahan emulsi minyak-air dengan kaedah penurasan mikro aliran silang; Penyarian pelarut ke atas kernel kelapa sawit; Kajian kualiti air dibahagian hulu sungai Klang; Penghasilan karbon teraktif daripada tempurung kelapa dan kelapa sawit
Title:
Pengawasan zarahan boleh sedut di Kuala Lumpur; Kajian keluaran ekzos kenderaan bergerak bagi negeri-negeri di Semenanjung Malaysia untuk tempoh 1980-1988; Pemisahan gas dengan menggunakan membran gentian geranggang; Penghasilan pewarna asli daripada buah kenduduk (Melastomaceae); Pemisahan emulsi minyak-air dengan kaedah penurasan mikro aliran silang; Penyarian pelarut ke atas kernel kelapa sawit; Kajian kualiti air dibahagian hulu sungai Klang; Penghasilan karbon teraktif daripada tempurung kelapa dan kelapa sawit
Publication Information:
Kuala Lumpur : UTM, 1988
Physical Description:
1 reel : positive ; 35 mm
General Note:
7 judul dalam 1 mikrofilem
Added Title:
Kajian keluaran ekzos kenderaan bergerak bagi negeri-negeri di Semenanjung Malaysia untuk tempoh 1980-1988

Pemisahan gas dengan menggunakan membran gentian geranggang

Penghasilan pewarna asli daripada buah kenduduk (Melastomaceae)

Pemisahan emulsi minyak-air dengan kaedah penurasan mikro aliran silang

Penyarian pelarut keatas kernel kelapa sawit

Kajian kualiti air dibahagian hulu Sungai Klang

Penghasilan karbon teraktif daripada tempurung kelapa dan kelapa sawit
DSP_DISSERTATION:
Kertas projek (Fakulti Kejuruteraan Kimia dan Kejuruteraan Sumber Asli) - Universiti Teknologi Malaysia, 1988

Available:*

Library
Item Barcode
Call Number
Material Type
Status
Searching...
30000001326663 MFL 6038-6045 ra Open Access AV
Searching...

On Order