Cover image for Pelaksanaan fungsi jawatankuasa keselamatan dan kesihatan dari perspektif pekerja di kumpulan Syarikat Petrochemicals
Title:
Pelaksanaan fungsi jawatankuasa keselamatan dan kesihatan dari perspektif pekerja di kumpulan Syarikat Petrochemicals
Personal Author:
Publication Information:
Skudai : Universiti Teknologi Malaysia, 2000
DSP_DISSERTATION:
Tesis (Sarjana Pengurusan Teknologi (Pembangunan Sumber Manusia)) - Universiti Teknologi Malaysia, 2000

Available:*

Library
Item Barcode
Call Number
Material Type
Item Category 1
Status
Searching...
30000010007402 HD7269.P42 S87 2000 Closed Access Thesis UTM Master Thesis (Closed Access)
Searching...

On Order