Cover image for Peranan guru dalam melaksanakan perubahan kurikulum teknologi binaan bangunan sekolah menengah vokasional di Malaysia; Persepsi pensyarah terhadap penggunaan media pengajaran di Universiti Teknologi Malaysia; Perisian pengajaran berbantukan komputer janakuasa arus ulangalik mudah; Tinjauan perkembangan bahagian teknologi pendidikan di Malaysia dan matlamatnya; Satu tinjauan awal ke atas tanggapan dan tahap pengetahuan pelajar-pelajar tingkatan III sekolah menengah kebangsaan mengenai program pendidikan vokasional di sekolah menengah vokasional; Keperluan mewujudkan jawatan pembantu bengkel di sekolah menengah vokasional : satu kajian; Mata pelajaran kemahiran hidup dan fungsinya terhadap pelajar sekolah menengah : kajian kes dienam buah sekolah menengah di daerah Batu Pahat, Johor; Faktor-faktor yang mendorong minat pelajar-pelajar ke sekolah menengah vokasional di Malaysia; Pengajaran berbantukan komputer pengenalan kepada teori pengajaran batu bata; Menjejaki perdana serta rakan-rakannya
Title:
Peranan guru dalam melaksanakan perubahan kurikulum teknologi binaan bangunan sekolah menengah vokasional di Malaysia; Persepsi pensyarah terhadap penggunaan media pengajaran di Universiti Teknologi Malaysia; Perisian pengajaran berbantukan komputer janakuasa arus ulangalik mudah; Tinjauan perkembangan bahagian teknologi pendidikan di Malaysia dan matlamatnya; Satu tinjauan awal ke atas tanggapan dan tahap pengetahuan pelajar-pelajar tingkatan III sekolah menengah kebangsaan mengenai program pendidikan vokasional di sekolah menengah vokasional; Keperluan mewujudkan jawatan pembantu bengkel di sekolah menengah vokasional : satu kajian; Mata pelajaran kemahiran hidup dan fungsinya terhadap pelajar sekolah menengah : kajian kes dienam buah sekolah menengah di daerah Batu Pahat, Johor; Faktor-faktor yang mendorong minat pelajar-pelajar ke sekolah menengah vokasional di Malaysia; Pengajaran berbantukan komputer pengenalan kepada teori pengajaran batu bata; Menjejaki perdana serta rakan-rakannya
Publication Information:
Sekudai : UTM, 1993
Physical Description:
1 reel : positif; 35mm
General Note:
10 judul dalam 1 mikrofilem
Added Title:
Peranan guru dalam melaksanakan perubahan kurikulum teknologi binaan bangunan sekolah menengah vokasional di Malaysia

Persepsi pensyarah terhadap penggunaan media pengajaran di Universiti Teknologi Malaysia

Perisian pengajaran berbantukan komputer janakuasa arus ulangalik mudah

Tinjauan perkembangan bahagian teknologi pendidikan di Malaysia dan matlamatnya

Satu tinjauan awal ke atas tanggapan dan tahap pengetahuan pelajar-pelajar tingkatan III sekolah menengah kebangsaan mengenai program pendidikan vokasional di sekolah menengah vokasional

Keperluan mewujudkan jawatan pembantu bengkel di sekolah menengah vokasional : satu kajian

Mata pelajaran kemahiran hidup dan fungsinya terhadap pelajar sekolah menengah : kajian kes dienam buah sekolah menengah di daerah Batu Pahat, Johor

Faktor-faktor yang mendorong minat pelajar-pelajar ke sekolah menengah vokasional di Malaysia

Pengajaran berbantukan komputer pengenalan kepada teori pengajaran batu bata

Menjejaki perdana serta rakan-rakannya
DSP_DISSERTATION:
Kertas Projek (Sarjana Muda Teknologi serta Pendidikan (Kejuruteraan Awam)) - Universiti Teknologi Malaysia, 1993

Available:*

Library
Item Barcode
Call Number
Material Type
Item Category 1
Status
Searching...
30000002555310 MFL 8048 ra Non Circulating Microfilm Microfilm
Searching...

On Order