Cover image for Kajian kritikal dan perbandingan penggunaan perisian komputer Masterbill dan Ripac didalam penyediaan senarai bahan; Pembaziran dan pengurusan bahan sisa dalam pembinaan bangunan; Pengurusan sumber manusia : latihan kepada pekerja di kalangan firma ukur bahan; Membangun pakej jadual kadar harga menggunakan symphony spreadsheet; Kajian item kos signifikan untuk bangunan hospital
Title:
Kajian kritikal dan perbandingan penggunaan perisian komputer Masterbill dan Ripac didalam penyediaan senarai bahan; Pembaziran dan pengurusan bahan sisa dalam pembinaan bangunan; Pengurusan sumber manusia : latihan kepada pekerja di kalangan firma ukur bahan; Membangun pakej jadual kadar harga menggunakan symphony spreadsheet; Kajian item kos signifikan untuk bangunan hospital
Publication Information:
Sekudai : UTM, 1994
Physical Description:
1 reel : positif; 35mm
General Note:
5 judul dalam 1 mikrofilem
Added Title:
Pembaziran dan pengurusan bahan sisa dalam pembinaan bangunan

Pengurusan sumber manusia : latihan kepada pekerja di kalangan firma ukur bahan

Membangun pakej jadual kadar harga menggunakan symphony spreadsheet

Kajian item kos signifikan untuk bangunan hospital
DSP_DISSERTATION:
Kertas Projek (Sarjana Muda Ukur Bahan) - Universiti Teknologi Malaysia, 1994

Available:*

Library
Item Barcode
Call Number
Material Type
Item Category 1
Status
Searching...
30000003175118 MFL 8072 ra Non Circulating Microfilm Microfilm
Searching...

On Order