Cover image for Suatu tinjauan mengenai kesan haba keatas beberapa sebatian kompleks ammina dengan kaedah DTA dan TGA;  Penentuan kandungan fluorida dalam air minuman (air paip) disekitar Kuala Lumpur; Isolasi dioscorine dari dioscorea hispida; Teknik-teknik pengukuran ketebalan filem tipis; Pembelajaran dengan bantuan (PBK); Kajian masalah yang dihadapi oleh pelajar-pelajar tahun satu U.T.M. semasa mempelajari kimia stoikiometri; Sel-sel bahanapi; Kajian mekanisma tindakbalas pemangkinan asid sulfurik bagi difenit sulfit
Title:
Suatu tinjauan mengenai kesan haba keatas beberapa sebatian kompleks ammina dengan kaedah DTA dan TGA; Penentuan kandungan fluorida dalam air minuman (air paip) disekitar Kuala Lumpur; Isolasi dioscorine dari dioscorea hispida; Teknik-teknik pengukuran ketebalan filem tipis; Pembelajaran dengan bantuan (PBK); Kajian masalah yang dihadapi oleh pelajar-pelajar tahun satu U.T.M. semasa mempelajari kimia stoikiometri; Sel-sel bahanapi; Kajian mekanisma tindakbalas pemangkinan asid sulfurik bagi difenit sulfit
Publication Information:
Sekudai : UTM, 1986
Physical Description:
1 reel; 35 mm
General Note:
8 judul dalam 1 mikrofilem
Added Title:
Penentuan kandungan fluorida dalam air minuman (air paip) disekitar Kuala Lumpur

Isolasi dioscorine dari dioscorea hispida

Teknik-teknik pengukuran ketebalan filem tipis

Pembelajaran dengan bantuan (PBK)

Kajian masalah yang dihadapi oleh pelajar-pelajar tahun satu U.T.M. semasa mempelajari kimia stoikiometri

Sel-sel bahanapi

Kajian mekanisma tindakbalas pemangkinan asid sulfurik bagi difenit sulfit
DSP_DISSERTATION:
Tesis (Ijazah Sarjana Muda Sains serta Pendidikan (Kimia)) - Universiti Teknologi Malaysia, 1986

Tesis (Ijazah Sarjana Muda Sains serta Pendidikan (Fizik)) - Universiti Teknologi Malaysia, 1986

Available:*

Library
Item Barcode
Call Number
Material Type
Status
Searching...
-141309 MFL 1403-1410 ra Open Access AV
Searching...

On Order