Cover image for Sistem pengurusan insuran perbadanan niaga FELDA; Sistem maklumat pesakit doktor persendirian; Sistem pencen Angkatan Tentera Malaysia; Sistem maklumat unit saham dan penyelidikan bahagian perindustrian, Kementerian Perdagangan dan Perindustrian; Sistem maklumat tanah lesen tumpangan sementara Negeri Trengganu; Sistem inventori berkomputer; Sistem maklumat pengurusan projek pembangunan pertanian bersepadu (Projek Pembangunan Pertanian Negeri Sembilan Timur) di bawah Kementerian Pertanian Malaysia; Sistem maklumat unit industri Bahagian Perindustrian, Kementerian Perdagangan dan Perindustrian
Title:
Sistem pengurusan insuran perbadanan niaga FELDA; Sistem maklumat pesakit doktor persendirian; Sistem pencen Angkatan Tentera Malaysia; Sistem maklumat unit saham dan penyelidikan bahagian perindustrian, Kementerian Perdagangan dan Perindustrian; Sistem maklumat tanah lesen tumpangan sementara Negeri Trengganu; Sistem inventori berkomputer; Sistem maklumat pengurusan projek pembangunan pertanian bersepadu (Projek Pembangunan Pertanian Negeri Sembilan Timur) di bawah Kementerian Pertanian Malaysia; Sistem maklumat unit industri Bahagian Perindustrian, Kementerian Perdagangan dan Perindustrian
Publication Information:
Kuala Lumpur : UTM, 1986
Physical Description:
1 reel ; 35mm.
General Note:
8 judul dalam 1 mikrofilem
Added Title:
Sistem maklumat pesakit persendirian

Sistem pencen Angkatan Tentera Malaysia

Sistem maklumat unit saham dan penyelidikan bahagian perindustrian, Kementerian Perdagangan dan Perindustrian

Sistem maklumat tanah lesen tumpangan sementara Negeri Trengganu

Sistem inventori berkomputer

Sistem maklumat pengurusan projek pembangunan pertanian bersepadu (Projek Pembangunan Pertanian Negeri Sembilan Timur) di bawah Kementerian Pertanian Malaysia

Sistem maklumat unit industri Bahagian Perindustrian, Kementerian Perdagangan dan Perindustrian
DSP_DISSERTATION:
Tesis ( Diploma Lepas Ijazah Sains Komputer) - Universiti Teknologi Malaysia, 1986

Available:*

Library
Item Barcode
Call Number
Material Type
Item Category 1
Status
Searching...
-143790 MFL 2310-2317 ra Non Circulating Microfilm Microfilm
Searching...

On Order