Cover image for Basic surveying computations using electronic spreadsheet; Kajian tentang keperluan menerbitkan almanak hijrah; A program for M and C corrections; Pengurusan maklumat hakmilik tanah dengan menggunakan komputer mikro : kes kajian Taman Sri Skudai; Kaitan dan aspek perkembangan bidang ekonomi tanah dalam disiplin ukur tanah; Pembangunan hartanah kediaman di kawasan Tampoi : potensi masa kini dan prospek akan datang; Penyediaan ruang letak kereta berbanding membayar caj pembangunan : satu tinjauan; Satu kajian perbandingan kebaikan di antara Akta Kontrak 1950 (Pindaan 1974) dan undang-undang Kontrak Islam berdasarkan konsep balasan
Title:
Basic surveying computations using electronic spreadsheet; Kajian tentang keperluan menerbitkan almanak hijrah; A program for M and C corrections; Pengurusan maklumat hakmilik tanah dengan menggunakan komputer mikro : kes kajian Taman Sri Skudai; Kaitan dan aspek perkembangan bidang ekonomi tanah dalam disiplin ukur tanah; Pembangunan hartanah kediaman di kawasan Tampoi : potensi masa kini dan prospek akan datang; Penyediaan ruang letak kereta berbanding membayar caj pembangunan : satu tinjauan; Satu kajian perbandingan kebaikan di antara Akta Kontrak 1950 (Pindaan 1974) dan undang-undang Kontrak Islam berdasarkan konsep balasan
Publication Information:
Kuala Lumpur : UTM; 1988
Physical Description:
1 reel ; 35mm
General Note:
8 judul dalam 1 mikrofilem
Added Title:
Basic surveying computations using electronic spreadsheet

Kajian tentang keperluan menerbitkan almanak hijrah

A program for M and C corrections

Pengurusan maklumat hakmilik tanah dengan menggunakan komputer mikro : kes kajian Taman Sri Skudai

Kaitan dan aspek perkembangan bidang ekonomi tanah dalam disiplin ukur tanah

Pembangunan hartanah kediaman di kawasan Tampoi : potensi masa kini dan prospek akan datang

Penyediaan ruang letak kereta berbanding membayar caj pembangunan : satu tinjauan

Satu kajian perbandingan kebaikan di antara Akta Kontrak 1950 (Pindaan 1974) dan undang-undang Kontrak Islam berdasarkan konsep balasan
DSP_DISSERTATION:
Kertas tajuk khas (Sarjana Muda Ukur Tanah) - Universiti Teknologi Malaysia, 1988

Available:*

Library
Item Barcode
Call Number
Material Type
Item Category 1
Status
Searching...
-150830 MFL 3662-3669 ra Non Circulating Microfilm Microfilm
Searching...

On Order