Cover image for Pemilikan harta tanah kediaman: BIMB sebagai sumber pembiayaan; Penswastaan penilaian semula pegangan bagi maksud kadaran: kes kajian : Majlis Perbandaran Melaka Tengah; Market research for condominium development; Sistem pengurusan hartabenda di bangunan PNB : satu kajian perbandingan; Permasalahan ruang pejabat kerajaan yang ditempatkan dirumah-rumah kedai di bandar Kangar, Perlis; Kemampuan pembeli rumah kos rendah : kajian kes : Tanah Puteh, Kuantan; Konsep musyarakah dalam pelaburan harta tanah menurut Islam; Pendekatan program penyusunan semula masyarakat desa dalam pembangunan tanah terbiar dan kesannya keatas sosioekonomi.(Kes kajian : program penyusunan semula masyarakat desa, Jasin, Melaka)
Title:
Pemilikan harta tanah kediaman: BIMB sebagai sumber pembiayaan; Penswastaan penilaian semula pegangan bagi maksud kadaran: kes kajian : Majlis Perbandaran Melaka Tengah; Market research for condominium development; Sistem pengurusan hartabenda di bangunan PNB : satu kajian perbandingan; Permasalahan ruang pejabat kerajaan yang ditempatkan dirumah-rumah kedai di bandar Kangar, Perlis; Kemampuan pembeli rumah kos rendah : kajian kes : Tanah Puteh, Kuantan; Konsep musyarakah dalam pelaburan harta tanah menurut Islam; Pendekatan program penyusunan semula masyarakat desa dalam pembangunan tanah terbiar dan kesannya keatas sosioekonomi.(Kes kajian : program penyusunan semula masyarakat desa, Jasin, Melaka)
Publication Information:
Kuala Lumpur : UTM; 1988
Physical Description:
1 reel 35mm
General Note:
8 judul dalam 1 mikrofilem
Added Title:
Pemilikan harta tanah kediaman : BIMB sebagai sumber pembiyaan

Penswastaan penilaian semula pegangan bagi maksud kadaran : Kes Kajian : Majlis Perbandaran Melaka Tengah

Market research for condominium development

Sistem pengurusan hartabenda di bangunan PNB : satu kajian perbandingan

Permasalahan ruang pejabat kerajaan yang ditempatkan dirumah-rumah kedai di bandar Kangar

Kemampuan pembeli rumah kos rendah : kajian kes : Tanah Puteh, Kuantan

Konsep musyarakah dalam pelaburan harta tanah menurut Islam

Pendekatan program penyusunan semula masyarakat desa dalam pembangunan tanah terbiar dan kesannya keatas sosioekonomi. (Kes kajian : program penyusunan semula masyarakat desa, Jasin, Melaka)
DSP_DISSERTATION:
Latihan ilmiah (Sarjana Muda Ukur (Pengurusan Hartabenda)) - Universiti Teknologi Malaysia, 1988

Available:*

Library
Item Barcode
Call Number
Material Type
Item Category 1
Status
Searching...
-150895 MFL 3670-3677 ra Non Circulating Microfilm Microfilm
Searching...

On Order