Cover image for Perkampungan nelayan kandis : kajian pertapakan dan kesannya ke atas taraf sosio-ekonomi serta pembangunan sekitar; Penglibatan KEJORA di dalam pembangunan Wilayah Johor Tenggara (rujukan khas kepada sektor industri); Pembangunan hartanah kediaman secara usahasama antara kerajaan dan swasta dibawah konsep persyarikatan Malaysia. Kes kajian Bandar Baru Wangsa Maju; Industri petroleum : kesan keatas pembangunan. kes kajian : Bandar Baru Kerteh
Title:
Perkampungan nelayan kandis : kajian pertapakan dan kesannya ke atas taraf sosio-ekonomi serta pembangunan sekitar; Penglibatan KEJORA di dalam pembangunan Wilayah Johor Tenggara (rujukan khas kepada sektor industri); Pembangunan hartanah kediaman secara usahasama antara kerajaan dan swasta dibawah konsep persyarikatan Malaysia. Kes kajian Bandar Baru Wangsa Maju; Industri petroleum : kesan keatas pembangunan. kes kajian : Bandar Baru Kerteh
Publication Information:
Skudai : UTM, 1987
Physical Description:
1 reel ; 35mm
General Note:
4 judul dalam 1 mikrofilem
Added Corporate Author:
Added Title:
Penglibatan KEJORA di dalam pembangunan Wilayah Johor Tenggara (rujukan Khas kepada sektor industri)

Pembangunan hartanah kediaman secara usahasama antara kerajaan dan swasta dibawah konsep persyarikatan Malaysia. Kes kajian Bandar Baru Wangsa Maju

Industri petroleum : kesan keatas pembangunan. kes kajian : Bandar Baru Kerteh
DSP_DISSERTATION:
Tesis (Sarjana Mida Ukur (Pengurusan Hartabenda)) - Universiti Teknologi Malaysia, 1987

Available:*

Library
Item Barcode
Call Number
Material Type
Item Category 1
Status
Searching...
-153015 MFL 2464-2467 ra Non Circulating Microfilm Microfilm
Searching...

On Order