Cover image for Pengawasan dan kawalan  air di Lembaga Kemajuan Pertanian Muda (MADA) : alator Pelubang
Title:
Pengawasan dan kawalan air di Lembaga Kemajuan Pertanian Muda (MADA) : alator Pelubang
Personal Author:
Publication Information:
Skudai : Universiti Teknologi Malaysia, 2001
General Note:
Peminjaman dalam bentuk mikrofilem sahaja : MFL 10921 ra
DSP_DISSERTATION:
Kertas projek (Sarjana Muda Kejuruteraan Awam) - Universiti Teknologi Malaysia, 2001

Available:*

Library
Item Barcode
Call Number
Material Type
Item Category 1
Status
Searching...
30000010007264 TC809 C48 2001 Closed Access Thesis UTM Project Paper (Closed Access)
Searching...

On Order