Cover image for Latihan pekerja-kerja mahir untuk industri binaan di Malaysia; Cara binaan industrialised dalam perumahan dan kemungkinan penggunaannya di Malaysia; Angkatunjuk harga bangunan (building cost indices) - perangkaan dan penggunaannya didalam industri bahan; Melindungi keselamatan bangunan dari ancaman rompak dan curi serta konsep pemilihannya; Perkembangan dan pembaharuan di dalam cara-cara penyediaan senarai kuantiti; Pengenalan dan pemindahan teknologi luar dan implikasinya terhadap amalan kontrak binaan; Satu kajian mengenai gaji, elaun dan lain-lain faedah kepada pekerja-pekerja industri binaan di Malaysia; Dokumen senarai bahan dalam industri binaan
Title:
Latihan pekerja-kerja mahir untuk industri binaan di Malaysia; Cara binaan industrialised dalam perumahan dan kemungkinan penggunaannya di Malaysia; Angkatunjuk harga bangunan (building cost indices) - perangkaan dan penggunaannya didalam industri bahan; Melindungi keselamatan bangunan dari ancaman rompak dan curi serta konsep pemilihannya; Perkembangan dan pembaharuan di dalam cara-cara penyediaan senarai kuantiti; Pengenalan dan pemindahan teknologi luar dan implikasinya terhadap amalan kontrak binaan; Satu kajian mengenai gaji, elaun dan lain-lain faedah kepada pekerja-pekerja industri binaan di Malaysia; Dokumen senarai bahan dalam industri binaan
Publication Information:
Kuala Lumpur : UTM, 1983
Physical Description:
1 reel; 35mm
General Note:
8 judul dalam 1 mikrofilem
Added Title:
Cara binaan industrialised dalam perumahan dan kemungkinan penggunaannya di Malaysia

Angkatunjuk harga bangunan (building cost indices) - perangkaan dan penggunaanya di dalam industri bahan

Melindungi keselamatan bangunan dari ancaman rompak dan curi serta konsep pemilihannya

Perkembangan dan pemabaharuan di dalam cara-cara penyediaan senarai kuantiti

Pengenalan dan pemindahan teknologi luar dan implikasinya terhadap amalan kontrak binaan

Satu kajian mengenai gaji, elaun dan lain-lain faedah kepada pekerja-pekerja industri binaan di Malaysia

Dokumen senarai bahan dalam industri binaan
DSP_DISSERTATION:
Tesis (Sarjana Muda Ukur Bahan) - Universiti Teknologi Malaysia, 1983

Available:*

Library
Item Barcode
Call Number
Material Type
Status
Searching...
30000002567182 MFL 4015-4022 ra Open Access AV
Searching...

On Order