Cover image for Isu keselamatan dan kesihatan pekerjaan di tapak bina : kajian kes : pandangan buruh binaan
Title:
Isu keselamatan dan kesihatan pekerjaan di tapak bina : kajian kes : pandangan buruh binaan
Personal Author:
Publication Information:
Skudai : Universiti Teknologi Malaysia, 2001
General Note:
Peminjaman dalam bentuk mikrofilem sahaja : MFL 11026 ra
DSP_DISSERTATION:
Kertas projek (Sarjana Muda Kejuruteraan Awam (Pengurusan Pembinaan)) - Universiti Teknologi Malaysia, 2001

Available:*

Library
Item Barcode
Call Number
Material Type
Item Category 1
Status
Searching...
30000004514984 TH443 T43 2001 Closed Access Thesis UTM Project Paper (Closed Access)
Searching...

On Order