Cover image for Cadangan cara mengajar beberapa konsep dalam algebra asas
Title:
Cadangan cara mengajar beberapa konsep dalam algebra asas
Personal Author:
Publication Information:
Sekudai : UTM, 1993
General Note:
Peminjaman dalam bentuk mikrofilem sahaja : MFL 8426 ra
Abstract:
Kekeliruan pelajar semasa menjawab soalan peperiksaan matematik telah mendorong penulis mencari punca utama kekeliruan tersebut. Cara pelajar menjawab setengah-setengah soalan matematik menunjukkan mereka kurang memehami pelbagai konsep asas matematik. bagi penulis, antara punca kelemahan ini ialah penerangan sesuatu konsep yang tidak cukup jelas dan kekurangan penggunaan bahasa tabii semasa mengajar matematik.Laporan ini menumpukan perhatian terhadap bidang matematik asas yang sering menjadi masalah kepada pelajar, iaitu algebra. tambahan pula tajuk-tajuk algebra mengambil sebahagian besar sukatan matematik sekolah menengah. penulis memberikan perhatian kepada tiga tajuk iaitu Penyelesaian Persamaan, Radikaldan fungsi dan Graf. Setiap tajuk yang dipilih membincangkan konsep-konsep yang harus diberi perhatian. Disamping menunjukkan pelbagai contoh kekeliruan yang biasa berlaku, penulis juga mencadangkan cara mengatasi kekeliruan itu.
DSP_DISSERTATION:
Kertas Projek (Sarjana Muda Sains dan Komputer serta Pendidikan) - Universiti Teknologi Pendidikan, 1993

Available:*

Library
Item Barcode
Call Number
Material Type
Item Category 1
Status
Searching...
FS300000007430 QA155 H33 1993 raf Closed Access Thesis UTM Project Paper (Closed Access)
Searching...
Searching...
30000002961229 QA155 H33 1993 raf Closed Access Thesis UTM Project Paper (Closed Access)
Searching...

On Order