Cover image for Menjejaki perdana serta rakan-rakannya
Title:
Menjejaki perdana serta rakan-rakannya
Personal Author:
Publication Information:
Sekudai : UTM, 1993
General Note:
Peminjaman dalam bentuk mikrofilem sahaja : MFL 8048 ra
Abstract:
Kajian tentang nombor sejak beberapa abad yang lalu telah dituruti oleh para pengkaji terutamanya untuk menghasilkan teori-teori yang baru. Namun teori-teori ini jarang dilebarkan ke suatu bentuk persembahan yang lebih mudah dilihat seperti menggunakan kemudahan komputer. Keupayaan memahami teori nombor adalah tidak sama bagi seseorang individu. Projek ini tertumpu kepada kajian terhadap beberapa ciri nombor perdana yang bersifat unik dan ganjil, serta boleh diterangkan dalam bentuk teori. Ini bertujuan untuk mengaitkan seberapa yang boleh teori-teori tersebut dengan penggunaan komputer agar keganjilan nombor tersebut lebih mudah dirasai. Kajian juga cuba mendapatkan hubungan-hubungan lain yang ada sangkut pautnya dengan nombor perdana. Langkah ini diharap memberikan buah fikiran kepada pengkaji-pengkaji yang lebih berkebolehan untuk melakukan sesuatu yang lebih kreatif pada masa akan yang datang.
DSP_DISSERTATION:
Kertas projek (Sarjana Muda Teknologi serta Pendidikan) -Universiti Teknologi Malaysia, 1993

Available:*

Library
Item Barcode
Call Number
Material Type
Item Category 1
Status
Searching...
30000000247266 QA241 M98 1993 raf Closed Access Thesis UTM Project Paper (Closed Access)
Searching...

On Order