Cover image for Pendedahan awal kekongruenan linear
Title:
Pendedahan awal kekongruenan linear
Personal Author:
Publication Information:
Sekudai : UTM, 1993
General Note:
Peminjaman dalam bentuk mikrofilem sahaja : MFL 7867 ra
Abstract:
Pendedahan awal kekongruenan linear ditumpukan kepada pendedahan asas-asas kekongruenan dan penyelesaian kekongruenan linear juga sistem kekongruenan srentak yang melibatkan satu anu. Sedangkan didalam bab akhir laporan ini dibincangkan penggunaan kekongruenan dalam proses penentuan hari bagi suatu kalendar. Kajian bukan empirik dilakukan melalui buku-buku telah digunakan dalam menyiapkan laporan projek ini. Perbincangan dengan pensyarah berkaitan telah dibuat untuk mengatasi masalah yang dihadapi dalam proses menyiapkan laporan. Laporan projek ini boleh dijadikan sebagai rujukan asas oleh pelajar-pelajar terutama pelajar-pelajar Universiti dalam jurusan matematik. Ucapan terima kasih diberikan kepada pembaca yang sedia membaca laporan ini dengan harapan memperolehi ilmu yang dimanfaatkan. Segala kekurangan atau kesilapan yang mungkin, hendaknya menjadi rangsangan untuk mendalami kajian yang sepertiini.
DSP_DISSERTATION:
Kertas projek (Sarjana Muda Sains serta Pendidikan)-Universiti Teknologi, 1993

Available:*

Library
Item Barcode
Call Number
Material Type
Item Category 1
Status
Searching...
FS300000007437 QA242 A24 1993 raf Closed Access Thesis UTM Project Paper (Closed Access)
Searching...
Searching...
30000002224537 QA242 A24 1993 raf Closed Access Thesis UTM Project Paper (Closed Access)
Searching...

On Order