Cover image for Dayabumi : project management of an urban redevelopment; Penglibatan UDA di dalam sektor perumahan; Permintaan dan penawaran rumah di Wilayah Persekutuan; Pelaburan dalam rumah pangsa; Pembangunan di daerah Johor Bahru dan kesannya keatas aliran guna tanah dan nilai hartanah. Tumpuan kajian disepanjang jalan : Johor Bahru - Ulu Tiram, Johor Bahru - Pasir Gudang, Johor Bahru - Senai; Sumbangan sektor pertanian terhadap ekonomi negeri Kedah; Tanah rezab Melayu : cadangan penyelesaian masalah dan pembangunan - suatu kajian keatas Kampung Sungai Penchala; Penyewaan hartanah
Title:
Dayabumi : project management of an urban redevelopment; Penglibatan UDA di dalam sektor perumahan; Permintaan dan penawaran rumah di Wilayah Persekutuan; Pelaburan dalam rumah pangsa; Pembangunan di daerah Johor Bahru dan kesannya keatas aliran guna tanah dan nilai hartanah. Tumpuan kajian disepanjang jalan : Johor Bahru - Ulu Tiram, Johor Bahru - Pasir Gudang, Johor Bahru - Senai; Sumbangan sektor pertanian terhadap ekonomi negeri Kedah; Tanah rezab Melayu : cadangan penyelesaian masalah dan pembangunan - suatu kajian keatas Kampung Sungai Penchala; Penyewaan hartanah
Publication Information:
Kuala Lumpur : UTM, 1983
Physical Description:
1 reel; 35mm
General Note:
8 judul dalam 1 mikrofilem
Added Title:
Penglibatan UDA di dalam sektor perumahan

Permintaan dan penawaran rumah di Wilayah Persekutuan

Pelaburan dalam rumah pangsa

Pembangunan di daerah Johor Bahru dan kesannya ke atas aliran guna tanah dan nilai hartanah. Tumpuan kajian disepanjang jalan : Johor Bahru - Ulu Tiram, Johor Bahru - Pasir Gudang, Johor Bahru -Senai

Sumbangan sektor pertanian terhadap ekonomi negeri Kedah

Tanah rezab Melayu : cadangan penyelesaian masalah dan pembangunan - suatu kajian ke atas Kampung Sungai Penchala

Penyewaan hartanah
DSP_DISSERTATION:
Thesis (Bachelor of Surveying (Property Management)) - Universiti Teknologi Malaysia, 1983

Available:*

Library
Item Barcode
Call Number
Material Type
Status
Searching...
30000003139122 MFL 4232-4239 ra Open Access AV
Searching...

On Order