Cover image for Kajian endapan di lembangan Hulu Sungai Kelang; Model hidrologi bagi sistem pengairan (kaedah model tangki); Penggunaan model RORB untuk merekabentuk sistem perparitan perbandaran Lembah Kelang; kajian pengurusan air ribut di Ulu Lembah Kelang pengkalan data berdigit dan model hidrologi; Penggunaan sisa pertanian di dalam rawatan airsisa; Perbandingan kerja batu-bata dan batu blok; Kajian halaju di likuan sungai
Title:
Kajian endapan di lembangan Hulu Sungai Kelang; Model hidrologi bagi sistem pengairan (kaedah model tangki); Penggunaan model RORB untuk merekabentuk sistem perparitan perbandaran Lembah Kelang; kajian pengurusan air ribut di Ulu Lembah Kelang pengkalan data berdigit dan model hidrologi; Penggunaan sisa pertanian di dalam rawatan airsisa; Perbandingan kerja batu-bata dan batu blok; Kajian halaju di likuan sungai
Publication Information:
Kuala Lumpur : UTM, 1987
Physical Description:
1 reel; 35 mm
General Note:
8 judul dalam 1 mikrofilem
Added Title:
Model hidrologi bagi sistem pengairan (kaedah model tangki)

Penggunaan model RORB untuk merekabentuk sistem perparitan perbandaran Lembah Kelang

Kajian pengurusan air ribut di Ulu Lembah Kelang pengkalan data berdigit dan model hidrologi

Penggunaan sisa pertanian di dalam rawatan airsisa

Perbandingan kerja batu-bata dan batu blok

Kajian halaju di likuan sungai
DSP_DISSERTATION:
Kertas Projek (Sarjana Muda Kejuruteraan Awam) - Universiti Teknologi Malaysia, 1987

Available:*

Library
Item Barcode
Call Number
Material Type
Item Category 1
Status
Searching...
-54531 MFL 2509-2516 ra Non Circulating Microfilm Microfilm
Searching...

On Order