Cover image for Kajian kes penggunaan model Lowry dalam menentukan pembangunan perdagangan di kawasan Majlis Perbandaran Johor Bharu; Tanah tanih dan perancangan bandar dan wilayah; Cadangan penggunaan konsep pembangunan bercampur bagi gunatanah bandar : kajian kes : pusat bandar Johor Bahru; Perancangan dan pembangunan pusat pertumbuhan kampung tradisional dengan rujukan khas kepada perkampungan pertanian di daerah Johor Bahru; Pendekatan perancangan bandar dalam kawalan pencemaran udara : kajian : Lembah Kelang; Pembangunan industri berasaskan pertanian di KEJORA
Title:
Kajian kes penggunaan model Lowry dalam menentukan pembangunan perdagangan di kawasan Majlis Perbandaran Johor Bharu; Tanah tanih dan perancangan bandar dan wilayah; Cadangan penggunaan konsep pembangunan bercampur bagi gunatanah bandar : kajian kes : pusat bandar Johor Bahru; Perancangan dan pembangunan pusat pertumbuhan kampung tradisional dengan rujukan khas kepada perkampungan pertanian di daerah Johor Bahru; Pendekatan perancangan bandar dalam kawalan pencemaran udara : kajian : Lembah Kelang; Pembangunan industri berasaskan pertanian di KEJORA
Publication Information:
1986
General Note:
6 judul dalam 1 mikrofilem
Added Title:
Tanah tanin dan perancangan bandar dan wilayah

Cadangan penggunaan konsep pembangunan bercampur bagi gunatanah bandar : kajian kes : pusat bandar Johor Bahru

Perancangan dan pembangunan pusat pertumbuhan kampung tradisional dengan rujukan khas kepada perkampungan pertanian di daerah Johor Bahru

Pendekatan perancangan bandar dalam kawalan pencemaran udara : kajian kes : Lembah Kelang

Pembangunan industri berasaskan pertanian di KEJORA

Available:*

Library
Item Barcode
Call Number
Material Type
Item Category 1
Status
Searching...
PRZS3000006192 HC79.A4.H35 1986 raf Closed Access Thesis UTM Project Paper (Closed Access)
Searching...
Searching...
-143376 HC79.A4.H35 1986 raf Reference Book UTM Project Paper (Open Shelves)
Searching...
Searching...
30000002178824 HC79.A4.H35 1986 raf Reference Book UTM Project Paper (Open Shelves)
Searching...

On Order