Cover image for Kajian mendalam mengenai pengunaan konsep pengurusan projek di sektor swasta di Malaysia : satu kajian kes
Title:
Kajian mendalam mengenai pengunaan konsep pengurusan projek di sektor swasta di Malaysia : satu kajian kes
Personal Author:
Publication Information:
Sekudai : UTM, 1993
General Note:
Peminjaman dalam bentuk mikrofilem sahaja: MFL 7932 ra
Abstract:
Pengurusan projek merupakan salah suatu pendekatkan pengendalian projek olehseseorang atau suatu kumpulan pengurus yang mewakili pihak gunawan bagi memastikan sesuatu projek itu dapat disiapkan pada masa yang telah ditetapkan, dengan kos dan kualiti yang berpatutan. Tetapi dalam membincangkan konsep pengurusan projek di negara ini beberapa persoalan sering ditimbulkan. Apakah fungsi Pengurus Projek sebenarnya dan apakah khidmat yang diberikan oleh beliau sekarang ini benar-benar diperlukan oleh industri binaan kita. Sekali imbas,pengurus projek yang ada sekarang ini berfungsi tidak lebih daripada sebagai seorang penyelaras sahaja tanpa memikul tanggungjawab sepenuh terhadap masa depan projek. Jika kita dalami konsep pengurusan dan pengurusan projek yang sebenarnya keadaan ini tidak sepatutnya berlaku. Pengurus Projek adalah pihak yang bertanggungjawab sepenuhnya bagi menjamin kejayaan projek sepertiyang diamalkan di dalm bidang-bidang lain seperti pengurusan kewangan, perkilangan, pertanian dan banyak lagi. Hasil kajian disertasi ini akan mendedahkan punca, kesan serta masalah yang timbul akibat daripada keadaan diatas. Adalah diharapkan cadangan-cadangan yang diberikan akan dapat membantu menyelesaikan masalah-masalah tersebut bagi kemajuan perkembangan industri binaan di negara ini.
DSP_DISSERTATION:
Kertas Projek (Sarjana Muda Ukur Bahan)--Universiti Teknologi Malaysia, 1993.

Available:*

Library
Item Barcode
Call Number
Material Type
Item Category 1
Status
Searching...
FAB30000001487 TH438.A32 1993 raf Closed Access Thesis UTM Project Paper (Closed Access)
Searching...
Searching...
30000002187254 TH438.A32 1993 raf Closed Access Thesis UTM Project Paper (Closed Access)
Searching...

On Order