Cover image for Amalan perakaunan kontraktor bumiputera kelas BX di Negeri Johor
Title:
Amalan perakaunan kontraktor bumiputera kelas BX di Negeri Johor
Personal Author:
Publication Information:
Sekudai : UTM, 1993
General Note:
Peminjaman dalam bentuk mikrofilem sahaja: MFL 7918 ra
Abstract:
Kejayaan beberapa pihak yang melibatkan diri di dalam industri binaan begituketara sekali dengan melihat kepada pertambahan bilangan kontraktor yang berdaftar. Perkembangan yang pesdat ini adalah kerana dorongan daripada perkembangan ekonomi negara yang begitu pesat kini. Kejayaan di dalam melaksanakansesuatu projek pembinaan secara langsung adalah dipengaruhi oleh pengurusan yang cekap terutama dari segi pengurusan kewangannya. Di dalam sesuatu amalan perakuanan, kerja perekodan dan penyimpanan data-data serta maklumat terutamanya maklumat kewangan adalah sangat penting. Dengan perekodan dan penyimpanan ini, pihak kontraktor akan dapat mengetahui dengan lebih jelas akan belanja yang telah dikeluarkan berbanding dengan wang tunai yang masuk bagi sesuatu projek. Oleh sebab itu, secara keseluruhan dessertasi ini menjelaskan amalan perakaunan pihak kontraktor tertuama dari segi perekodan dan pengurusan kewangannya.
DSP_DISSERTATION:
Kertas Projek (Sarjana Muda Bangunan)--Universiti Teknologi Malaysia, 1993.

Available:*

Library
Item Barcode
Call Number
Material Type
Item Category 1
Status
Searching...
FAB30000001711 TH435.M43 1993 raf Closed Access Thesis UTM Project Paper (Closed Access)
Searching...
Searching...
30000002144651 TH435.M43 1993 raf Closed Access Thesis UTM Project Paper (Closed Access)
Searching...

On Order