Cover image for Rumah Hajin Mahmud, Jalan Post Office lama, Kota Baharu, Kelantan; Trade practice; Buruh dan kos kerja bata biasa dalam pembinaan perumahan; Masalah perumahan di Malaysia; Kajian perletakan dan keperluan sekolah-sekolah di Kajang; Kajian pelan tempatan Bandar Jasin, Melaka : laporan kajian aspek fizikal dan alam sekitar; Penilaian terhadap cadangan pembangunan pusat bandar baru di Selat Kelang Utara; Perancangan fizikal dan alam sekitar Bandar Baru Al Muktafibillah Shah : satu penilaian
Title:
Rumah Hajin Mahmud, Jalan Post Office lama, Kota Baharu, Kelantan; Trade practice; Buruh dan kos kerja bata biasa dalam pembinaan perumahan; Masalah perumahan di Malaysia; Kajian perletakan dan keperluan sekolah-sekolah di Kajang; Kajian pelan tempatan Bandar Jasin, Melaka : laporan kajian aspek fizikal dan alam sekitar; Penilaian terhadap cadangan pembangunan pusat bandar baru di Selat Kelang Utara; Perancangan fizikal dan alam sekitar Bandar Baru Al Muktafibillah Shah : satu penilaian
Publication Information:
Kuala Lumpur : UTM, 1982
Physical Description:
1 reel; 35mm
General Note:
8 judul dalam 1 mikrofilem
Added Title:
Trade practice

Buruh dan kos kerja bata biasa dalam pembinaan perumahan

Masalah perumahan di Malaysia

Kajian perletakan dan keperluan sekolah-sekolah di Kajang

Kajian pelan tempatan Bandar Jasin, Melaka : laporan kajian aspek fizikal dan alam sekitar

Penilaian terhadap cadangan pembangunan pusat bandar baru di Selat Kelang Utara

Perancangan fizikal dan alam sekitar Bandar Baru Al Muktafibillah Shah : satu penilaian
DSP_DISSERTATION:
Laporan kajian (Fakulti Alam Bina) - Universiti Teknologi Malaysia, 1982

Available:*

Library
Item Barcode
Call Number
Material Type
Status
Searching...
30000002180580 MFL 4314-4321 ra Open Access AV
Searching...

On Order