Cover image for Kajian kemungkinan terhadap penggunaan dan pemasaran sistem penyalaan solar sunlight di Malaysia; Analisa kesedaran dan respon terhadap polisi pendidikan kanak-kanak yang diperkenalkan oleh Syarikat-Syarikat Insuran Hayat : satu kajian ke atas pensyarah-pensyarah UTM, Sekudai; Ciri-ciri sistem maklumat pengurusan operasi dan implikasinya kepada produktiviti pengeluaran di kilang elektronik kajian : kajian kes di syarikat NNA; Strategi pemasaran FAMA ke atas buah-buahan tidak bermusim terpilih - satu analisa pasaran di Johor Bahru; Insurans sebagai alat utama dalam teknik pengurusan risiko : Satu kajian ke atas syarikat-syarikat pembuatan di Johor Bahru
Title:
Kajian kemungkinan terhadap penggunaan dan pemasaran sistem penyalaan solar sunlight di Malaysia; Analisa kesedaran dan respon terhadap polisi pendidikan kanak-kanak yang diperkenalkan oleh Syarikat-Syarikat Insuran Hayat : satu kajian ke atas pensyarah-pensyarah UTM, Sekudai; Ciri-ciri sistem maklumat pengurusan operasi dan implikasinya kepada produktiviti pengeluaran di kilang elektronik kajian : kajian kes di syarikat NNA; Strategi pemasaran FAMA ke atas buah-buahan tidak bermusim terpilih - satu analisa pasaran di Johor Bahru; Insurans sebagai alat utama dalam teknik pengurusan risiko : Satu kajian ke atas syarikat-syarikat pembuatan di Johor Bahru
Publication Information:
Skudai : UTM, 1994
Physical Description:
1 reel : positif ; 35 mm
General Note:
5 judul di dalam 1 mikrofilem
Added Title:
Analisa kesedaran dan respon terhadap polisi pendidikan kanak-kanak yang diperkenalkan oleh syarikat-syarikat insuran hayat : satu kajian ke atas pensyarah-pensyarah UTM, Sekudai

Ciri-ciri sistem maklumat pengurusan operasi dan implikasinya kepada produktiviti pengeluaran di kilang elektronik kajian : kajian kes di syarikat NNA

Strategi pemasaran FAMA ke atas buah-buahan tidak bermusim terpilih : satu analisa pemasaran di Johor Bahru

Insuran sebagai alat utama dalam teknik pengurusan risiko : satu kajian ke atas syarikat-syarikat pembuatan di Johor Bahru
DSP_DISSERTATION:
Kertas projek (Sarjana Muda Pengurusan (Teknologi)) - Universiti Teknologi Malaysia, 1994

Available:*

Library
Item Barcode
Call Number
Material Type
Status
Searching...
30000003869546 MFL 8421 ra Open Access AV
Searching...

On Order