Cover image for Pengurusan sumber manusia : mengekalkan kakitangan dalam sesebuah organisasi. Tumpuan kajian di Perbadanan Kemajuan Ekonomi Negeri Johor (PKENJ) ; Penilaian program latihan : satu kajian mengenai keberkesanan program kemahiran penyeliaan di satu pusat latihan institusi bank ; Latihan dan pembangunan : satu kajian kes ke atas pendekatan syarikat pemasaran berangkaian ABC ; Kajian ke atas pendekatan dalam pemilihan dan penilaian pembekal-pembekal bagi industri pembuatan makanan (Biskut) di Semenanjung Malaysia ; Aspek periklanan sebagai salah satu faktor yang mempengaruhipembelian oleh pengguna wanita : kajian di kompleks membeli-belah Johor Bahru
Title:
Pengurusan sumber manusia : mengekalkan kakitangan dalam sesebuah organisasi. Tumpuan kajian di Perbadanan Kemajuan Ekonomi Negeri Johor (PKENJ) ; Penilaian program latihan : satu kajian mengenai keberkesanan program kemahiran penyeliaan di satu pusat latihan institusi bank ; Latihan dan pembangunan : satu kajian kes ke atas pendekatan syarikat pemasaran berangkaian ABC ; Kajian ke atas pendekatan dalam pemilihan dan penilaian pembekal-pembekal bagi industri pembuatan makanan (Biskut) di Semenanjung Malaysia ; Aspek periklanan sebagai salah satu faktor yang mempengaruhipembelian oleh pengguna wanita : kajian di kompleks membeli-belah Johor Bahru
Publication Information:
Sekudai : UTM, 1994
Physical Description:
1 reel ; 35 mm.
General Note:
5 judul dalam 1 mikrofilem
Added Title:
Pengurusan sumber manusia : mengekalkan kakitangan dalam sesebuah organisasi. Tumpuan kajian di Perbadanan Kemajuan Ekonomi Negeri Johor (PKENJ)

Penilaian program latihan : satu kajian mengenai keberkesanan program kemahiran penyeliaan di satu pusat latihan institusi bank

Latihan dan pembangunan : satu kajian kes ke atas pendekatan syarikat pemasaran berangkaian ABC

Kajian ke atas pendekatan dalam pemilihan dan penilaian pembekal-pembekal bagi industri pembuatan makanan (Biskut) di Semenanjung Malaysia

Aspek periklanan sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi pembelian oleh pengguna wanita : kajian di kompleks membeli-belah Johor Bahru
DSP_DISSERTATION:
Kertas Projek (Sarjana Muda Pengurusan (Teknologi)) - Universiti Teknologi Malaysia, 1994

Available:*

Library
Item Barcode
Call Number
Material Type
Status
Searching...
30000003371923 MFL 8422 ra Open Access AV
Searching...

On Order