Cover image for Amalan rekabentuk perparitan bandar dengan hamparan elektronik; Penilaian kesan persekitaran dari projek tebatan banjir Kuala Lumpur; Implikasi kos pembinaan kemudahan infrastruktur dalam rancangan perumahan; Perlaksanaan sistem 'turnkey' di Malaysia; Penyiasatan tanah di tapak bina dan implikasi keadaan tanah terhadap kos sesebuah projek binaan; Perhubungan, penyelarasan dan perlaksanaan di antara perunding-perunding dalam A.I.S. (Accelarated implementation system); Sistem pembinaan rumah-rumah murah (kos rendah); Persenggaraan di dalam bangunan awam
Title:
Amalan rekabentuk perparitan bandar dengan hamparan elektronik; Penilaian kesan persekitaran dari projek tebatan banjir Kuala Lumpur; Implikasi kos pembinaan kemudahan infrastruktur dalam rancangan perumahan; Perlaksanaan sistem 'turnkey' di Malaysia; Penyiasatan tanah di tapak bina dan implikasi keadaan tanah terhadap kos sesebuah projek binaan; Perhubungan, penyelarasan dan perlaksanaan di antara perunding-perunding dalam A.I.S. (Accelarated implementation system); Sistem pembinaan rumah-rumah murah (kos rendah); Persenggaraan di dalam bangunan awam
Publication Information:
Kuala Lumpur : UTM, 1988
Physical Description:
1 reel; 35mm
General Note:
8 judul dalam 1 mikrofilem
Added Title:
Penilaian kesan persekitaran dari projek tebatan banjir Kuala Lumpur

Implikasi kos pembinaan kemudahan infrastruktur dalam rancangan perumahan

Perlaksanaan sistem 'turnkey' di Malaysia

Penyiasatan tanah di tapak bina dan implikasi keadaan tanah terhadap kos sesebuah projek binaan

Perhubungan, Penyelarasan dan perlaksanaan di antara perunding-perunding dalam AIS (Accelarated implementation system)

Sistem pembinaan rumah-rumah murah (kos rendah)

Persenggaraan di dalam bangunan awam
DSP_DISSERTATION:
Tesis (Sarjana Muda Kejuruteraan Awam) - Universiti Teknologi Malaysia, 1988

Available:*

Library
Item Barcode
Call Number
Material Type
Status
Searching...
30000002180507 MFL 4401-4408 ra Open Access AV
Searching...

On Order