Cover image for Holografi; Suatu kajian awal bagi penentuan Cu2+ di dalam minyak kelapa sawit dengan kaedah polarografi; Konsep ruang dan masa dalam fizik; Kajian unsur-unsur surih di dalam hidupan laut dengan menggunakan teknik spektrometri sinar-x; Satu tinjauan mengenai kesan ke atas bahan semikonduktor apabila di kenakan isyarat ultrasonik; Menentukan unsur-unsur surih dari tanah dengan kaedah pengaktifan neutron; Pengajaran fizik di pusat pengajian tinggi dengan bantuan komputer; Hubungan di antara saiz kristalit dengan saiz slit penerima (receiving slit) dengan menggunakan diffraksi sinar-x
Title:
Holografi; Suatu kajian awal bagi penentuan Cu2+ di dalam minyak kelapa sawit dengan kaedah polarografi; Konsep ruang dan masa dalam fizik; Kajian unsur-unsur surih di dalam hidupan laut dengan menggunakan teknik spektrometri sinar-x; Satu tinjauan mengenai kesan ke atas bahan semikonduktor apabila di kenakan isyarat ultrasonik; Menentukan unsur-unsur surih dari tanah dengan kaedah pengaktifan neutron; Pengajaran fizik di pusat pengajian tinggi dengan bantuan komputer; Hubungan di antara saiz kristalit dengan saiz slit penerima (receiving slit) dengan menggunakan diffraksi sinar-x
Publication Information:
Kuala Lumpur : UTM, 1985
Physical Description:
1 reel; 35mm
General Note:
8 judul dalam 1 mikrofilem
Added Title:
Suatu kajian awal bagi penentuan Cu 2+ di dalam minyak kelapa sawit dengan kaedah polarografi

Konsep ruang dan masa dalam fizik

Kajian unsur-unsur surih di dalam hidupan laut dengan menggunakan teknik spektrometri sinar-x

Satu tinjauan mengenai kesan ke atas bahan semikonduktor apabila di kenakan isyarat ultrasonik

Menentukan unsur-unsur surih dari tanah dengan kaedah pengaktifan neutron

Pengajaran fizik di pusat pengajian tinggi dengan bantunan komputer

Hubungan di antara saiz kristalit dengan saiz slit penerima (receiving slit) dengan menggunakan diffraksi sinar-x
DSP_DISSERTATION:
Tesis (Sarjana Muda Sains serta Pendidikan (Fizik)) - Universiti Teknologi Malaysia, 1985

Available:*

Library
Item Barcode
Call Number
Material Type
Item Category 1
Status
Searching...
30000003139288 MFL 4433-4440 ra Non Circulating Microfilm Microfilm
Searching...

On Order