Cover image for Study and analysis of a spread spectrum system
Title:
Study and analysis of a spread spectrum system
Personal Author:
Publication Information:
Kuala Lumpur : UTM, 1993
General Note:
Loan in microfilm form only : MFL 7965 ra
Abstract:
Dalam sistem spektrum perebak isyarat yang digunakan untuk penghantaran akan dikenal bezakan melalui lebar jalurnya dimana ianya adalah lebih besar daripada kadar maklumat sebenar. Perbezaan yang besar ini adalah perlu untuk engatasi masalah gangguan hingar didalam talian penghantaran. Masukan pelbagai pembahagian kod adalah salah satu keistimewaan yang boleh didapati dari sistem spektrum perebak ini dimana ramai pengguna boleh menghantar maklumat dengan menggunakan satu saluran yang sama pada ketika yang sama. Maklumat penguna-pengguna tadi akan dikenal bezakan berdasarkan corak pesodorawak yang berbeza ataupun dikenali sebagai kod. Kod Gold adalah salah satu kod yang digunakan dalam teknik ini. Kajian dan penganalisaan berkisar kepada ciri-ciri kod Gold dan perkara-perkara yang perlu di titik beratkan dalam memilih sesuatukod.
DSP_DISSERTATION:
Project paper (Bachelor of Electrical Engineering) - UNiversiti Teknologi Malaysia, 1993

Available:*

Library
Item Barcode
Call Number
Material Type
Item Category 1
Status
Searching...
30000002218554 TK5102.5.O83 1993 raf Closed Access Thesis UTM Project Paper (Closed Access)
Searching...

On Order