Cover image for Sistem pengurusan kualiti ISO 9002 untuk mencapai "Zero Defect" ke arah pengurusan berkualiti
Title:
Sistem pengurusan kualiti ISO 9002 untuk mencapai "Zero Defect" ke arah pengurusan berkualiti
Publication Information:
Skudai : UTM; 1994
Physical Description:
1 reel : positif; 35mm
General Note:
5 judul di dalam 1 mikrofilem
Added Title:
Peranan motivasi dalam memenuhi kepuasan kerja : kajian kes di ASTEC Malaysia Sdn Bhd

Aplikasi pendekatan pengurusan kualiti menyeluruh (TQM) untuk penambahbaikan berterusan demi menepati kehendak-kehendak ISO 9000 secara berterusan dan mencapai pembangunan kualiti menyeluruh secara konsisten

Budaya organisasi : teras dan strategi pencapaian cemerlang : satu kajian kes di organisasi P

Keberkesanan strategi-strategi latihan dan motivasi dalam peningkatan prestasi dan daya bersaing pekerja dalam industri teknologi maklumat : satu kajian kes di IBM WTC Malaysia
DSP_DISSERTATION:
Kertas Projek (Sarjana Muda Pengurusan (Teknologi)) - Universiti Teknologi Malaysia, 1994

Available:*

Library
Item Barcode
Call Number
Material Type
Item Category 1
Status
Searching...
30000003371790 MFL 8206 ra Non Circulating Microfilm Microfilm
Searching...

On Order