Cover image for Pengurusan kewangan oleh pemaju perumahan swasta di dalam zaman kemelesetan ekonomi
Title:
Pengurusan kewangan oleh pemaju perumahan swasta di dalam zaman kemelesetan ekonomi
Publication Information:
Sekudai : UTM, 1987
General Note:
Tesis (Sarjana Muda Ukur Bahan) - Universiti Teknologi Malaysia, 1987
Abstract:
Kajian dissertasi ini terhadap pemaju perumahan swasta yang mempunyai lesen untuk memajukan skim perumahan sebagaimana di peruntukkan di bawah seksyen 5 Akta (Mengawal dan Melesen) Pemaju Perumahan, 1966. Objektif kajian dissertasi ini adlah untuk melihat bagaimana pemaju perumahan swasta menjalankan pengurusan kewangan dan untuk mengetahui apakah langkan-langkah diambil didalam menjalankan pengurusan di zaman ekonomi meleset. Memang tidak dapat dinafikan, pemaju perumahan swasta menghadapi kejutan akibat daripada perubahan ekonomi sekarang. Banyak masalah telah menghalang kemajuan aktivitinya kerana ia menjalankan pelaburan untuk aset-aset tetap dengan perbelanjaan yang abnyak sedangkan pulangan bergantung sepenuhnya kepada pembeli. Pihak pembeli pula terlalu sensitif dengan perubahan ekonomi kerana penggunaan pinjaman dengan kos yang tinggi. Oleh itu beberapa strategi perlu dilakukan oleh pemaju untuk membendung masalah ini. Jadi langkah berhati-hati oleh pemaju akan menolong mencapai objektif disamping mendapatkan pulangan pelaburan.

Available:*

Library
Item Barcode
Call Number
Material Type
Item Category 1
Status
Searching...
FAB30000003502 HD1375 M83 1987 Closed Access Thesis UTM Project Paper (Closed Access)
Searching...
Searching...
PRZS3000003026 HD1375 M83 1987 raf Closed Access Thesis UTM Project Paper (Closed Access)
Searching...

On Order