Cover image for Potensi pembangunan dan pengurusan harta tanah Majlis Agama Islam Kelantan (MAIK); Kajian semula bagi kaedah pengiraan imbuhan balik turun-naik harga bahan-bahan binaan berdasarkan kontrak PWD 203A; Perancangan landskap pusat bandar Johor Bahru; Kajian keperluan pengwujudan terminal pengangkutan lori awam : Kajian kes : Majlis Bandaraya Johor Bahru; Pengurusan sisa-pepejal-penggunaan logi pembakaran terkawal (incinerator) sebagai satu alternatif kaedah pelupusan
Title:
Potensi pembangunan dan pengurusan harta tanah Majlis Agama Islam Kelantan (MAIK); Kajian semula bagi kaedah pengiraan imbuhan balik turun-naik harga bahan-bahan binaan berdasarkan kontrak PWD 203A; Perancangan landskap pusat bandar Johor Bahru; Kajian keperluan pengwujudan terminal pengangkutan lori awam : Kajian kes : Majlis Bandaraya Johor Bahru; Pengurusan sisa-pepejal-penggunaan logi pembakaran terkawal (incinerator) sebagai satu alternatif kaedah pelupusan
Publication Information:
Sekudai : UTM, 1995
Physical Description:
1 reel ; 35 mm
General Note:
5 judul dalam 1 mikrofilem
Added Title:
Kajian semula bagi kaedah pengiraan imbuhan balik turun-naik harga bahan-bahan binaan berdasarkan kontrak PWD 203A

Perancangan landskap pusat bandar Johor Bahru

Kajian keperluan pengwujudan terminal pengangkutan lori awam : Kajian kes : Majlis Bandaraya Johor Bahru

Pengurusan sisa-pepejal-penggunaan logi pembakaran terkawal (incinerator) sebagai satu alternatif kaedah pelupusan
DSP_DISSERTATION:
Tesis (Sarjana Muda Ukur Bahan) - Universiti Teknologi Malaysia, 1995

Available:*

Library
Item Barcode
Call Number
Material Type
Status
Searching...
30000003870502 MFL 8432 ra Open Access AV
Searching...

On Order