Cover image for Sekim perumahan sewa beli : kesesuaiannya
Title:
Sekim perumahan sewa beli : kesesuaiannya
Publication Information:
Sekudai : UTM, 1990
General Note:
Peminjaman dalam bentuk mikrofilem sahaja:MFL 6927 ra
Abstract:
Perumahan merupakan sektor yang penting. Dalam DEB kerajaan telah menyatakan bahawa matlamat kerajaan adalah supaya setiap satu keluarga akan memiliki sebuah rumah sendiri. Kedua-dua sektor awam dan swasta tidak membina rumah yang cukup seperti yang dirancang dalam Rancangan-Rancangan Malaysia. Ini adalah disebabkan oleh masalah penawaran dan permintaan. Disini penawaran rumah kos rendah adalah tetapi permintaannya tinggi manakala penawaran rumah kos sederhana dan tinggi adalah tinggi tetapi permintaannya rendah. Untuk mendapatkan kadar keuntungan yang memuaskan pemaju-pemaju hanya membina projek-projek yang mengabungkan rumah-rumah kos rendah dengan sederhana dan tinggi. Dengan itu jika permintaan rumah kos sederhana dan tinggi dapat ditingkatkan maka lebihlah rumah kos rendah yang akan dibina. RME telah mencadangkan satu cara untuk mencapai perkara diatas iaitu menerusi skim perumahan sewa beli. Kajian ini adalah bertujuan untuk menganalisa skim ini dan seterusnya membuat kesimpulan tentang kesesuaian skim ini kepada kedua-dua pembeli dan pemaju atau penjual. Analisa dibuat keatas dua kajian kes iaitu PKNS dan MBSB/SUK Negeri Sembilan. Diakhir kajian ini boleh disimpulkan bahawa skim ini sesuai bagi kedua-dua pembeli dan pemaju atau penjual.
DSP_DISSERTATION:
Kertas Projek (Sarjana Muda Ukur Bahan)- Universiti Teknologi Malaysia, 1990

Available:*

Library
Item Barcode
Call Number
Material Type
Item Category 1
Status
Searching...
FAB30000002470 HD7363.6.A3 G66 1990 raf Closed Access Thesis UTM Project Paper (Closed Access)
Searching...
Searching...
PRZS3000002837 HD7363.6.A3 G66 1990 raf Closed Access Thesis UTM Project Paper (Closed Access)
Searching...

On Order