Cover image for Penghasilan peta cartogram bagi Semenanjung Malaysia: anggaran kependudukan sehingga Jun 1987 dan peruntukan belanja penyelenggaraan jalanraya 1987
Title:
Penghasilan peta cartogram bagi Semenanjung Malaysia: anggaran kependudukan sehingga Jun 1987 dan peruntukan belanja penyelenggaraan jalanraya 1987
Personal Author:
Publication Information:
Sekudai: UTM, 1989
General Note:
Peminjaman dalam bentuk mikrofilem sahaja : MFL 5474 ra
Abstract:
Terdapat berbagai teknik persembahan dalam rekabentuk peta dari data spatial melalui media peta kepada pengguna telah dilakukan. Tujuan utama adalah maklumat-maklumat yang dipersembahkan itu dapat difahami oleh pengguna peta. Disini satu teknik persembahan baru diperkenalkan kepada pengguna peta diMalaysia iaitu peta CARTOGRAM menggunakan konsep 'Nilai-Bagi-Kawasan' (NBK) ('Value-by-Area'). Objektifnya adalah untuk memngkaji sejauh mana keberkesaanan komunikasi peta tersebut. Suatu soalselidik dikemukakan kepada sampel pengguna peta yang dipilih. hasil peta CARTOGRAM dibuat perbandingan dengan peta asas yang digunakan. Analisa soalselidik akhir telah memberikan satu kesimpulan tentang reaksi penggua peta di Malaysia dalam menentukan keberkesanan komunikasi peta berbentuk CARTOGRAM NBK ini.
DSP_DISSERTATION:
Kertas tajuk khas (Sarjana Muda Ukur Tanah) -- Universiti Teknologi Malaysia, 1989

Available:*

Library
Item Barcode
Call Number
Material Type
Item Category 1
Status
Searching...
PRZS3000006997 GA108.7 A43 1989 raf Closed Access Thesis UTM Project Paper (Closed Access)
Searching...

On Order