Cover image for Kajian keselamatan fizikal instalasi komputer dipusat-pusat pengajian tinggi di Malaysia
Title:
Kajian keselamatan fizikal instalasi komputer dipusat-pusat pengajian tinggi di Malaysia
Publication Information:
1990
General Note:
Peminjaman dalam bentuk mikrofilem sahaja : MFL 7329 ra
Abstract:
Keselamatan Komputer berkaitan dengan prosidur-prosidur pengurusan dan perlindungan teknologi ke atas perkakasan, perisian dan data komputer daripada segala bentuk ancaman atau risiko yang tidak diingini. Keselamatan fizikal menitikberatkan langkah-langkah pencegahan, kawalan capaian fizikal serta rancangan pemulihan berdasar kepada kerugian akibat ancaman bencana alam, ancaman persekitaran, pencerobohan dan pemusnahan.Pelbagai masalah yang berkaitan dengan persekitaran fizikal boleh di atasi atau diminimakan melalui pertimbangan dan tindakan yang tepat semasa peringkat perancangan dan rekabentuk instalasi komputer.
DSP_DISSERTATION:
Kertas Projek (Sarjana Muda Sains Komputer) -- Universiti Teknologi Malaysia, 1990

Available:*

Library
Item Barcode
Call Number
Material Type
Item Category 1
Status
Searching...
30000000468722 QA76.9.A25 M34 1990 raf Closed Access Thesis UTM Project Paper (Closed Access)
Searching...

On Order