Cover image for Kajian terhadap sistem memproses pesanan bagi industri pengeluaran (perabut)
Title:
Kajian terhadap sistem memproses pesanan bagi industri pengeluaran (perabut)
Publication Information:
Sekudai, Johor : Universiti Teknologi Malaysia, 1987
General Note:
Peminjaman dalam bentuk mikrofilem sahaja : MFL 2661 ra
DSP_DISSERTATION:
Tesis (Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Jentera (Pengeluaran)) - Universiti Teknologi Malaysia, 1987

Available:*

Library
Item Barcode
Call Number
Material Type
Item Category 1
Status
Searching...
PRZS3000004906 TS155.M42 1987 raf Closed Access Thesis UTM Project Paper (Closed Access)
Searching...

On Order