Cover image for Tanggapan masyarakat terhadap pendidikan vokasional;  Kajian cirian interferens filter untuk komunikasi fiber optik multipleksan bagian panjang gelombang; Prospek pelajar lepasan Sijil Pelajaran Malaysia Vokasional tahun 1987; Pandangan umum terhadap sumbangan pelajar sekolah menengah vokasional kursus binaan bangunan dalam industri pembinaan : satu tinjauan awal; Maklumbalas mengenai nilai-nilai murni dalam sistem pendidikan teknik dan vokasional : tumpuan terhadap perlaksanaannya dalam matapelajaran teknologi bangunan di bawah tajuk gerbang : satu cadangan; Kajian menentukan keperluan maklumat guru dalam pengajaran kimia moden tingkatan 4 dan 5; Menganalisis spektra suara; Arah hala pendidikan teknik dan vokasional : kajian ilmiah terhadap peluang akademik dan pekerjaan lepasan vokasional jurusan kejuruteraan jentera; Masalah kelemahan murid dalam menghadapi pelajaran matematik di peringkat sekolah menengah : satu analisis di Kuala Terengganu; Tanggapan masyarakat Sarawak terhadap pendidikan vokasional dan teknik
Title:
Tanggapan masyarakat terhadap pendidikan vokasional; Kajian cirian interferens filter untuk komunikasi fiber optik multipleksan bagian panjang gelombang; Prospek pelajar lepasan Sijil Pelajaran Malaysia Vokasional tahun 1987; Pandangan umum terhadap sumbangan pelajar sekolah menengah vokasional kursus binaan bangunan dalam industri pembinaan : satu tinjauan awal; Maklumbalas mengenai nilai-nilai murni dalam sistem pendidikan teknik dan vokasional : tumpuan terhadap perlaksanaannya dalam matapelajaran teknologi bangunan di bawah tajuk gerbang : satu cadangan; Kajian menentukan keperluan maklumat guru dalam pengajaran kimia moden tingkatan 4 dan 5; Menganalisis spektra suara; Arah hala pendidikan teknik dan vokasional : kajian ilmiah terhadap peluang akademik dan pekerjaan lepasan vokasional jurusan kejuruteraan jentera; Masalah kelemahan murid dalam menghadapi pelajaran matematik di peringkat sekolah menengah : satu analisis di Kuala Terengganu; Tanggapan masyarakat Sarawak terhadap pendidikan vokasional dan teknik
Publication Information:
1991
Physical Description:
1 reel; 35 mm.
General Note:
10 judul dalam 1 mikrofilem
Added Title:
Kajian cirian interferens filter untuk komunikasi fiber optik multipleksan bagian panjang gelombang

Prospek pelajar lepasan Sijil Palajaran Malaysia Vokasional tahun 1987

Pandangan umum terhadap sumbangan pelajar sekolah menengah vokasional kursus binaan bangunan dalam industri pembinaan : satu tinjauan awal

Maklumbalas mengenai nilai-nilai murni dalam sistem pendidikan teknik dan vokasional : tumpuan terhadap perlaksanaannya dalam matapelajaran teknologi binaan bangunan di bawah tajuk gerbang : satu cadangan

Kajian menentukan keperluan maklumat guru dalam pengajaran kimia moden tingkatan 4 dan 5

Menganalisis spektra suara

Arah hala pendidikan teknik dan vokasional : kajian ilmiah terhadap peluang akademik dan pekerjaan lepasan vokasional jurusan kejuruteraan jentera

Masalah kelemahan murid dalam menghadapi pelajaran matematik di peringkat sekolah menengah : satu analisis di Kuala Terengganu

Tanggapan masyarakat Sarawak terhadap pendidikan vokasional dan teknik

Available:*

Library
Item Barcode
Call Number
Material Type
[[missing key: search.ChildField.ITEMCAT1]]
Status
Searching...
30000001548431 MFL 7395 ra Open Access AV
Searching...
Searching...
30000001548472 MFL 7395 ra Closed Access Audio Visual Microfilm
Searching...

On Order