Cover image for Sistem maklumat murid ; Kajian mengenai sikap dan minat pelajar Ijazah Sarjana Muda Sains serta Pendidikan (SPP) (Major dan Minor Kimia) Universiti Teknologi Malaysia (UTM) 1990/1991 terhadap kerja amali kimia ; Perlaksanaan undang-undang perlindungan radiologi di Malaysia ; Sistem pendidikan dan latihan vokasional di Republik Persekutuan Jerman dan di Malaysia ; Kriteria pemilihan perisian mikrokomputer untuk pegawai perkhidmatan pendidikan di Malaysia ; Sistem maklumat jadual waktu sekolah ; Menilai taraf pencapaian matematik dikalangan pelajar sekolah menengah vokasional ; Kajian penghasilan antibiotik dalam proses penapaian penicillium chrysogenum strain 503 dan 533 ; Penentuan uranium dan thorium di dalam sampel ikan tilapia yang hidup di dalam bekas lombong ; Satu tinjauan awal berkaitan dengan mata pelajaran matematik yang diambil oleh pelajar Sarjana Muda Teknologi Serta Pendidikan (T2) di Universiti Teknologi Malaysia ; Penerapan unsur-unsur sejarah matematik hasil sumbangan Arab, China dan  India ke dalam matematik tingkatan empat kurikulum bersepadu sekolah menengah (KBSM) ; Pengawalan rumah secara berkomputer
Title:
Sistem maklumat murid ; Kajian mengenai sikap dan minat pelajar Ijazah Sarjana Muda Sains serta Pendidikan (SPP) (Major dan Minor Kimia) Universiti Teknologi Malaysia (UTM) 1990/1991 terhadap kerja amali kimia ; Perlaksanaan undang-undang perlindungan radiologi di Malaysia ; Sistem pendidikan dan latihan vokasional di Republik Persekutuan Jerman dan di Malaysia ; Kriteria pemilihan perisian mikrokomputer untuk pegawai perkhidmatan pendidikan di Malaysia ; Sistem maklumat jadual waktu sekolah ; Menilai taraf pencapaian matematik dikalangan pelajar sekolah menengah vokasional ; Kajian penghasilan antibiotik dalam proses penapaian penicillium chrysogenum strain 503 dan 533 ; Penentuan uranium dan thorium di dalam sampel ikan tilapia yang hidup di dalam bekas lombong ; Satu tinjauan awal berkaitan dengan mata pelajaran matematik yang diambil oleh pelajar Sarjana Muda Teknologi Serta Pendidikan (T2) di Universiti Teknologi Malaysia ; Penerapan unsur-unsur sejarah matematik hasil sumbangan Arab, China dan India ke dalam matematik tingkatan empat kurikulum bersepadu sekolah menengah (KBSM) ; Pengawalan rumah secara berkomputer
Publication Information:
1991
Physical Description:
1 reel : positive ; 35 mm
General Note:
12 judul dalam 1 mikrofilem
Added Title:
00
DSP_DISSERTATION:
Kertas projek (Sarjana Muda Sains serta Pendidikan) - Universiti Teknologi Malaysia, 1991

Kertas projek (Sarjana Muda Teknologi serta Pendidikan) - Universiti Teknologi Malaysia, 1991

Available:*

Library
Item Barcode
[[missing key: search.ChildField.CALLNUMBER]]
Material Type
[[missing key: search.ChildField.ITEMCAT1]]
Status
Searching...
-66109 Non Circulating Microfilm
Searching...
Searching...
30000002092306 MFL 7647 ra Non Circulating Microfilm Microfilm
Searching...

On Order