Cover image for Faktor manusia dalam sistem pembuatan flexible di makmal pembuatan Fakulti Kejuruteraan Jentera
Title:
Faktor manusia dalam sistem pembuatan flexible di makmal pembuatan Fakulti Kejuruteraan Jentera
Personal Author:
Publication Information:
Sekudai : UTM, 1993
General Note:
Peminjaman dalam bentuk mikrofilem sahaja : MFL 8294 ra
Abstract:
Bagi menghasilkan keluaran yang bermutu tinggi dalam pembuatan, teknologi tinggi digunakan. Salah satu daripadanya ialah penggunaan mesin Miling and Flexible Machining Cell (FMC) di makmal pembuatan, Fakulti Kejuruteraan Jentera, Universiti Teknologi Malaysia Skudai. Walaubagaimanapun mesin ini ada masalah dan kerumitannya. maka, kajian tentang faktor manusia dalam sistem pembuatan flexible dibuat. Pendekatan yang digunakan untuk mengenalpasti masalah atau kerumitan yang wujud ialah kaedah temubual, borang soal selidik, kaedah pengukuran seperti kebisingan, keselesaan termal dan pencahayaan. Hasil kajian menunjukkan bahawa setiap individu yang terlibat dengan penggunaan mesin FMC mesti bertanggungjawab mengatasi dan berhati-hati apabila berhadapan dengan masalah atau kerumitan tersebut. Keputusan juga menunjukkan bahawa aspek-aspek keselamatan pada mesin perlu dipertingkatkan serta persekitaran tempat kerja juga mesti diperbaiki.
DSP_DISSERTATION:
Kertas projek (Sarjana Muda Kejuruteraan Jentera) - Universiti Teknologi Malaysia, 1993

Available:*

Library
Item Barcode
Call Number
Material Type
Item Category 1
Status
Searching...
30000002555443 T59.7 N67 1993 raf Closed Access Thesis UTM Project Paper (Closed Access)
Searching...

On Order