Cover image for Penggunaan sistem saliran pembentung di Malaysia; Kajian ke atas pola tempoh curahan di Malaysia kajian kes : Lembah Kelang;Agihan imbuhan menegak air bumi terhadap musim dan ruang di Kota Bahru, Kelantan; Sistem maklumat bekalan dan pengurusan airbumi di Kota Bahru; Teknik pemeriksaan keupayaan galas bagi tanah berlapis; Peninjauan masalah-masalah air bumi terhadap pembinaan asas dan struktur geoteknikal; Kaedah turapan dalam membaiki tanah; Ramalan terhadap nilai nisbah galas California dari penunjuk mudah; Ramalan ke atas parameter pemadatan dari indek mudah; Penggurusan kuantiti dan kualiti aitlarian perbandaran di kawasan tadahan Sngai Gisir
Title:
Penggunaan sistem saliran pembentung di Malaysia; Kajian ke atas pola tempoh curahan di Malaysia kajian kes : Lembah Kelang;Agihan imbuhan menegak air bumi terhadap musim dan ruang di Kota Bahru, Kelantan; Sistem maklumat bekalan dan pengurusan airbumi di Kota Bahru; Teknik pemeriksaan keupayaan galas bagi tanah berlapis; Peninjauan masalah-masalah air bumi terhadap pembinaan asas dan struktur geoteknikal; Kaedah turapan dalam membaiki tanah; Ramalan terhadap nilai nisbah galas California dari penunjuk mudah; Ramalan ke atas parameter pemadatan dari indek mudah; Penggurusan kuantiti dan kualiti aitlarian perbandaran di kawasan tadahan Sngai Gisir
Physical Description:
1 reel : positif; 35mm
General Note:
10 judul dalam 1 mikrofilem
Added Title:
Penggunaan sistem saliran pembentung di Malaysia

Kajian ke atas pola tempoh curahan di Malaysia kajian kes : Lembah Kelang

Agihan imbuhan menegak air bumi terhadap musim dan ruang di Kota Bahru, Kelantan

Sistem maklumat bekalan dan pengurusan airbumi di Kota Bahru

Teknik pemeriksaan keupayaan galas bagi tanah berlapis

Peninjauan masalah-masalah air bumi terhadap pembinaan asas dan struktur geoteknikal

Kaedah turapan dalam membaiki tanah

Ramalan terhadap nilai nisbah galas California dari penunjuk mudah

Ramalan ke atas parameter pemadatan dari indek mudah

Pengurusan kuantiti dan kualiti airlarian perbandaran di kawasan tadahan Sungai Gisir
DSP_DISSERTATION:
Kertas projek (Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan (Awam) - Universiti Teknologi Malaysia, 1993

Available:*

Library
Item Barcode
Call Number
Material Type
Item Category 1
Status
Searching...
30000002196941 MFL 7824 ra Non Circulating Microfilm Microfilm
Searching...

On Order