Cover image for Pencirian membran fotopemulaan
Title:
Pencirian membran fotopemulaan
Personal Author:
Publication Information:
Kuala Lumpur : UTM, 1991
General Note:
Peminjaman dalam bentuk mikrofilem sahaja : MFL 8110 ra
Abstract:
Pencirian membran fotopermulaan ini merangkumi pencirian mengenai saiz dantaburan liang, kebolehtelapan dan struktur membran. Membran fotopemulaan yang dicirikan adalah zeolit dan karban teraktif, serta kertas turas yang bertindak sebagai penyokong kepada kdeua-dua membran fotopemulaan tersebut.Pencirian saiz liang melibatkan saiz liang maksimum, saiz liang minimum danliabg aliran purata. Manakala kebolehtelapan pula mengakaji perhubungannya dengan tekanan. Kedua-dua kaedah pencirian adalah menggunakan Coulter Porometer 11. Sementara struktur membran pula dikaji tentang bentuk, taburan dan susunan liang menggunakan mikroskop imbasan elektron (SEM).Berdasarkan kepada keputusan yang diperolehi bagi ketiga-tiga sampel, didapati saiz liang karbon teraktif tertumpu bertabur pada saiz liang yang lebihkecil, diikuti oleh zeolit dan kertas turas. Tekanan didapati berkadar terusdengan kebolehtelapan membran.
Subject Term:
DSP_DISSERTATION:
Kertas projek (Sarjana Muda Kejuruteraan Kimia) -- Universiti Teknologi Malaysia, 1991

Available:*

Library
Item Barcode
Call Number
Material Type
Item Category 1
Status
Searching...
30000002423089 TP159.M4 A93 1991 raf Closed Access Thesis UTM Project Paper (Closed Access)
Searching...

On Order