Cover image for Pembangunan sektor perindustrian di kawasan pinggir bandar : kajian kes : Pekan Nanas
Title:
Pembangunan sektor perindustrian di kawasan pinggir bandar : kajian kes : Pekan Nanas
Personal Author:
Publication Information:
Skudai : Universiti Teknologi Malaysia, 2002
DSP_DISSERTATION:
Kertas Projek (Sarjana Muda Sains (Pentadbiran dan Pembangunan Tanah)) - Universiti Teknologi Malaysia, 2002

Available:*

Library
Item Barcode
Call Number
Material Type
Item Category 1
Status
Searching...
FKS30000000395 HD2330 M98 2002 Closed Access Thesis UTM Project Paper (Closed Access)
Searching...
Searching...
30000003887142 HD2330 M98 2002 Closed Access Thesis UTM Project Paper (Closed Access)
Searching...

On Order