Cover image for Penggunaan Jadual Penentu Ujian (JPU) ketika membina item-item soalan ujian di kalangan guru-guru kemahiran hidup di daerah Kulai, Johor
Title:
Penggunaan Jadual Penentu Ujian (JPU) ketika membina item-item soalan ujian di kalangan guru-guru kemahiran hidup di daerah Kulai, Johor
Personal Author:
Publication Information:
Skudai : Universiti Teknologi Malaysia, 2002
DSP_DISSERTATION:
Kertas Projek (Sarjana Muda Teknologi serta Pendidikan (Kemahiran Hidup)) - Universiti Teknologi Malaysia, 2002

Available:*

Library
Item Barcode
Call Number
Material Type
Item Category 1
Status
Searching...
30000004367649 LB1629.5.M32 J694 2002 Closed Access Thesis UTM Project Paper (Closed Access)
Searching...

On Order