Cover image for Faktor kejayaan kritikal dalam pembangunan produk baru dan kitaran hayat produk : satu tinjauan ke atas syarikat pembuatan di Johor Bahru, Johor
Title:
Faktor kejayaan kritikal dalam pembangunan produk baru dan kitaran hayat produk : satu tinjauan ke atas syarikat pembuatan di Johor Bahru, Johor
Personal Author:
Publication Information:
Skudai : Universiti Teknologi Malaysia, 2002
DSP_DISSERTATION:
Kertas Projek (Sarjana Muda Pengurusan (Teknologi)) -UTM, 2002

Available:*

Library
Item Barcode
Call Number
Material Type
Item Category 1
Status
Searching...
30000004355966 HF5415.15 G36 2002 Closed Access Thesis UTM Project Paper (Closed Access)
Searching...

On Order