Cover image for Satu penilaian semula kajian kes : kit pengajaran pembelajaran matapelajaran sains sekolah rendah (Alam & Fizikal) tahun lima ... [et al.]
Title:
Satu penilaian semula kajian kes : kit pengajaran pembelajaran matapelajaran sains sekolah rendah (Alam & Fizikal) tahun lima ... [et al.]
Publication Information:
Skudai : Universiti Teknologi Malaysia, 1997
Physical Description:
1 reel : positif ; 35 mm
General Note:
5 judul dalam 1 mikrofilem
Added Title:
Tahap pengetahuan dan amalan pemakanan di kalangan remaja yang bekerja di kilang-kilang sekitar Daerah Kuantan, Pahang Darul Makmur

Kemampuan guru-guru kemahiran hidup (3SPH) dalam pengurusan bengkel kerja kayu di sekolah-sekolah menengah

Persepsi guru wanita terhadap komponen kerja kayu dan logam dalam kemahiran manipulatif bagi mata pelajaran kemahiran hidup bersepadu

Mengenalpasti faktor-faktor pemilihan pelajar tahun akhir terhadap bidang rekabentuk sebagai projek sarjana muda
DSP_DISSERTATION:
Kertas Projek (Sarjana Muda Teknologi serta Pendidikan (Kejuruteraan Elektrik)) - Universiti Teknologi Malaysia, 1997

Available:*

Library
Item Barcode
Call Number
Material Type
Item Category 1
Status
Searching...
30000004784272 MFL 9894 Non Circulating Microfilm Microfilm
Searching...

On Order