Cover image for Kajian mengenai masalah pelajar dalam konsep asas fungsi bagi pelajar disekolah-sekolah menengah di Daerah Batang Padang, Perak
Title:
Kajian mengenai masalah pelajar dalam konsep asas fungsi bagi pelajar disekolah-sekolah menengah di Daerah Batang Padang, Perak
Personal Author:
Publication Information:
Sekudai : UTM, 1994
General Note:
Peminjaman dalam bentuk mikrofilem sahaja : MFL 8137 ra
Abstract:
Fungsi adalah konsep asas bagi kebanyakan bidang matematik. Kefahaman konseptersebut pada peringkat sekolah menengah adalah penting sebagai asasuntuk keperingkat yang lebih tinggi lagi. Kesalahfahaman terhadap konseptersebut menyebabkan pelajar sukar untuk menjelaskan makna fungsi yangsebenarnya dan juga menghubungkaitkan di antara satu bentuk fungsi kebentuk yang lain. Akhirnya pelajar tersebut terbawa-bawa konsep yang salah di sepanjang pengajian mereka. Soal selidik deigunakan sebagai alat kajian ini. Mengandungi pelbagai bentuk persembahan fungsi untuk melihat bagaimanakefahaman pelajar mengenai bentuk-bentuk fungsi yang diberikan. Oleh itu kefahaman sesuatu konsep dalam matematik adalah perlu dalam memperkembangkandan membangunkan intelek individu pelajar disamping pelbagai kaedah pengajaran dan pembelajaran.
DSP_DISSERTATION:
Kertas projek (Sarjana Muda Sains serta Pendidikan) - Universiti Teknologi Malaysia, 1994

Available:*

Library
Item Barcode
Call Number
Material Type
Item Category 1
Status
Searching...
32080000000403 QA331.M73 1994 raf Closed Access Thesis UTM Project Paper (Closed Access)
Searching...
Searching...
30000002457368 QA331.M73 1994 raf Closed Access Thesis UTM Project Paper (Closed Access)
Searching...

On Order