Cover image for Kajian kemalangan jalanraya di Kuala Lumpur
Title:
Kajian kemalangan jalanraya di Kuala Lumpur
Personal Author:
Publication Information:
Kuala Lumpur : UTM, 1983
General Note:
Peminjaman dalam bentuk mikrofilem shaja : MFL 5307 ra
Abstract:
Kemalangan jalaraya merupakan salah satu daripada masalah sosial ysng sentiasa menjadi tumpuan masyarakat. Ianya buka sahaja melibatkan kerugian yang besar kepada harta benda malah sebagai punca utama terhadap kehilangan jiwa dan kecederaan manusia. Justeru itu penulisan tesis ini ialah bertujuan untuk meninjau dengan lebih dekat mengenai punca-punca kemalangan, ciri-ciri kemalangan serta peratusan kenderaan dan pengguna jalanraya yang terlibat didalam kes kemalangan jalanraya. Bidang kajian meliputi secara am diperingkat antarabangsa dan Semenanjung Malaysia dan secara khusus di Kuala Lumpur. Sepanjang Jalan Tuanku Abdul Rahman dipilih sebagai kawasan kajian di Kuala Lumpur manakala kajian tumpu pula adalah didepan Panggung Coliseum. (Sila rujuk Rajah 1). Kesimpulan dari hasil kajian tumpu menunjukkan bahawa lebih daripada 90 peratus dari jumlah kemalangan adalah berpunca dari faktur kemanusiaan. Pengguna jalanraya yang kerap terlibat didalam kemalangan terdiri daripada pengguna kenderaan persendirian yang berusia didalam lingkungan 21 hingga 45 tahun. Manakala kecederaan yang dialami berupa cedera ringan 90 peratus dan cedera parah 10 peratus. Kajian ini akan memperolehi hasil yang lebih baik dengan bertambahnya kes-kes kemalangan yang dikaji didalam jangkamasa yang lebih panjang. Penulis mencadangkan agar lapuran kemalangan jalanraya dipertingkatkan lagi supaya maklumat-maklumat yang diperolehi adalah lebih jelas dan tepat untuk setiap kes kemalangan yang berlaku. Ianya sangat berguna terutamanya untuk penyiasatan polis dan untuk kajian yang lebih terperinci bagi mengurangkan daripada berlakunya kemalangan jalanraya.
DSP_DISSERTATION:
Thesis (Sarjana Muda Kejuruteraan Awam) - Universiti Teknologi Malaysia, 1983

Available:*

Library
Item Barcode
Call Number
Material Type
Item Category 1
Status
Searching...
PRZS3000005181 HE5614.5.M32 K82 1983 raf Closed Access Thesis UTM Master Thesis (Closed Access)
Searching...
Searching...
30000001177611 HE5614.5.M32 K82 1983 raf Reference Book UTM Master Thesis (Open Shelves)
Searching...

On Order