Cover image for Tanah adat diNegeri Sembilan dan masaalah pembangunannya : satu kajian di Rembau
Title:
Tanah adat diNegeri Sembilan dan masaalah pembangunannya : satu kajian di Rembau
Personal Author:
Publication Information:
1980
General Note:
Juga terdapat dalam bentuk mikrofilem : MFL 4520 ra
Abstract:
Tujuan tesis ini adalah uba membincangkan tanah adat dan masalah pembangunannya. Masalah pembangunan tanah adat merupakan satu persoalan yang jarang dihebuhkan. Dalam memaparkan kelemahan pembangunan tanah adat pengkaji lebih menekan tanah adat yang berjenis sawah kerana tanah sawah merupakan punca ekonomi utama bagi orang-orang yang mengamalkan adat perpatih. Pengkaji membentangkan masalah pembangunan tanah sawah, mengkaji kelemahan semasa, bagaimana hendak mengatasi dan seterusnya memajukannya. Didalam bab dua dibincangkan sejarah dan latarbelakang berkenaan dengan adat. Juga menggambarkan bagaimana kedatangan pengaruh adat perpatih dan seterusnya perkembangan di Negeri Sembilan. Bab ini akan menerangkan struktur pemerintahan dan kuasa yang diperuntukan pada setiap peringkat bagi melaksanakan sistem adat perpatih secara demokratis. Bab tiga akan menyentuh tanah adat dengan undang-undang. Tanah adat dilindongi oleh perlembagaan Malaysia dan sebarang persoalan tentang sahnya sistem tanah adat tidak boleh dipersoalkan. Bab ini akan membincangkan beberapa undang-undang yang penting
DSP_DISSERTATION:
Tesis (Sarjana Muda Ukur (Pengurusan Hartabenda)) -Universiti Teknologi Malaysia, 1980

Available:*

Library
Item Barcode
Call Number
Material Type
Item Category 1
Status
Searching...
PRZS3000005589 HD1167.M3 A93 1980 raf Closed Access Thesis UTM Project Paper (Closed Access)
Searching...

On Order