Cover image for Merekabentuk satu set kerusi meja yang berergonomik untuk murid-murid sekolah rendah di Malaysia
Title:
Merekabentuk satu set kerusi meja yang berergonomik untuk murid-murid sekolah rendah di Malaysia
Personal Author:
Publication Information:
Sekudai: UTM, 1992
Physical Description:
1j + 2 lukisan teknik (LTK TA166.S78 1992 ra)
General Note:
Peminjaman dalam bentuk mikrofilem sahaja : MFL 7850 ra
Abstract:
Penggunaan kerusi-meja merupakan peralatan yang penting samada di dalam bidang pengeluaran, pembelajaran, pengurusan dan kerehatan terutamanya apabila posisi duduk diperlukan. namun begitu, hanya sebilangan kecil masyarakat dinegara ini yang mengetahui tentang kesan sampingan akibat dari ketidakselesaantempat duduk yang digunakan.Sehubungan dengan itu projek ini dilakukan yang bertujuan untuk merekabentukset kerusi-meja yang berergonomik untuk murid-murid sekolah rendah di Malayia, kaedah temubual dan soal-selidik digunakan untuk mendapatkan meklumbalasmengenai rekabentuk kerusi-meja yang sedia ada dari segi keselesaan, kesesuaian dan ukurannya. Seterusnya masalah yang dihadapi oleh murid-murid dapatdikenalpasti iaitu berpunca dari ketidaksesuaian tubuh manusia dengan rekabentuk yang digunakan, rekabentuk yang statik dan ukuran yang tidak dapat memenuhi semua golongan murid Sekolah Rendah di Malaysia.Kajian projek ini hanya menumpukan aspek ergonomik sahaja, memandangkan aspek-aspek rekabentuk yang lain akan menjadi kekangan penghasilan rekabentuk yang berergonomik terutamanya faktor kewangan. data antropometrik murid-muridSekolah Rendah di Malaysia telah digunakan untuk menentukan ukuran saiz kerusi-meja yang dapat menempatkan murid-murid dari tahun 1-tahun 6 denganmempertimbangkan rekabentuk dalam julat yang boleh diubahsuai.Diakhir projek ini, satu rekabentuk yang berergonomik telah dapat dihasilkan berserta ukuran yang bersesuaian dengn populasi murid Sekolah Rendah di Malaysia, disamping sebagai panduan kepada rekabentuk fizikal dalam aspek pendidikan di negara ini.
DSP_DISSERTATION:
Kertas projek (Sarjana Muda Kejuruteraan Jentera) - Universiti Teknologi Malaysia, 1992

Available:*

Library
Item Barcode
Call Number
Material Type
Item Category 1
Status
Searching...
30000000250161 TS166.S78 1992 raf Closed Access Thesis UTM Project Paper (Closed Access)
Searching...

On Order