Cover image for Masalah perjalanan ketempat kerja golongan miskin (setinggan) di bandar Kuala Lumpur ditinjau dari segi penggunaan mod pengangkutan bas awam; Perkembangan jalan-jalan perhubungan dan kaitannya terhadap perkembangan bandar-bandar daerah Kuala Selangor; Perancangan lanskap perumahan berkepadatan tinggi : kajian kes ko komplek perumahan Jalan Loke Yew - Jalan San Peng; Kesesakan lalulintas di Jalan Enggang, Taman Keramat, Gombak, Selangor; Pembaharuan semula pusat perniagaan bandar Air Hitam, Johor; Masalah hakisan dalam pembangunan bandar baru luar bandar : kajian kes Bandar Baru Bukit Besi (Ketengah); Peranan FELDA dalam pembangunan negeri Kedah; Pembaharuan semula bandar bagi menguatkan kedudukan / imej pusat perdagangan Johor Bahru
Title:
Masalah perjalanan ketempat kerja golongan miskin (setinggan) di bandar Kuala Lumpur ditinjau dari segi penggunaan mod pengangkutan bas awam; Perkembangan jalan-jalan perhubungan dan kaitannya terhadap perkembangan bandar-bandar daerah Kuala Selangor; Perancangan lanskap perumahan berkepadatan tinggi : kajian kes ko komplek perumahan Jalan Loke Yew - Jalan San Peng; Kesesakan lalulintas di Jalan Enggang, Taman Keramat, Gombak, Selangor; Pembaharuan semula pusat perniagaan bandar Air Hitam, Johor; Masalah hakisan dalam pembangunan bandar baru luar bandar : kajian kes Bandar Baru Bukit Besi (Ketengah); Peranan FELDA dalam pembangunan negeri Kedah; Pembaharuan semula bandar bagi menguatkan kedudukan / imej pusat perdagangan Johor Bahru
Publication Information:
Kuala Lumpur : UTM; 1983
Physical Description:
1 reel; 35mm
General Note:
8 judul dalam 1 mikrofilem
Added Title:
Perkembangan jalan-jalan perhubungan dan kaitannya terhadap perkembangan bandar-bandar daerah Kuala Selangor

Perancangan lanskap perumahan berkepadatan tinggi : kajian kes di komplek perumahan Jalan Loke Yew - Jalan San Peng

Kesesakan lalulintas di Jalan Enggang, Taman Keramat, Gombak, Selangor

Pembaharuan semula pusat perniagaan bandar Air Hitam, Johor

Masalah hakisan dalam pembangunan bandar baru luar bandar : kajian kes Bandar Baru Bukit Besi (Ketengah)

Peranan FELDA dalam pembangunan negeri Kedah

Pembaharuan semula bandar bagi menguatkan kedudukan / imej pusat perdagangan Johor Bahru
DSP_DISSERTATION:
Tesis (Sarjana Muda Perancangan Bandar dan Wilayah) - Universiti Teknologi Malaysia, 1983

Available:*

Library
Item Barcode
Call Number
Material Type
Item Category 1
Status
Searching...
30000002180127 MFL 4322-4329 ra Non Circulating Microfilm Microfilm
Searching...

On Order