Cover image for Atlas : analisa dan penerbitannya dengan merujuk kepada ciri-ciri yang terdapat di Malaysia
Title:
Atlas : analisa dan penerbitannya dengan merujuk kepada ciri-ciri yang terdapat di Malaysia
Personal Author:
General Note:
Peminjaman dalam bentuk mikrofilem sahaja : MFL 4412 ra
Abstract:
Di negara kita Malaysia, pada beberapa tahun yang lampau, pengetahuan orang ramai mengenai peta amat berkurangan. Hal ini terjadi kerana kurangnya ahli-ahli geografi yang berpengalaman dan pengetahuan orang ramai mengenai peta dan ilmu alam masih meleset. Untuk tujuan pembangunan, peta-peta, samada peta-peta rupabumi ataupun peta-peta tematik diperlukan untuk kegunaan dalam perancangan negara, pentadbiran, kajian-kajian sain, ketenteraan, pendidikan dan sebagainya. Memandangkan peri mustahaknya peta-peta untuk tujuan pembangunan, maka, atlas adalah salah satu daripada siri-siri peta yang telah dikumpulkan, dijilid untuk dijadikan dalam bentuk sebuah buku yang dapat mengatasi masalah ini. Dissertasi ini ditulis sebagai peninjauan tentang pentingnya sebuah atlas untuk pembangunan negara dengan mengkaji ciri-ciri yang terdapat didalamnya. Penekanan juga dibuat dengan memikirkan masalah-masaalah dalam penerbitan atlas, masalah-masaalah dikalangan pengguna dan penerbitan dan terakhir sekali peninjauan dibuat tentang penyesuaian atlas-atlas dengan keadaan semasanya di Malaysia.
Subject Term:

DSP_DISSERTATION:
Tesis (Sarjana Muda Ukur Tanah) - Universiti Teknologi Malaysia, 1981

Available:*

Library
Item Barcode
Call Number
Material Type
Item Category 1
Status
Searching...
30000003128216 GA105 J86 1981 raf Closed Access Thesis UTM Project Paper (Closed Access)
Searching...
Searching...
30000002437378 GA105 J86 1981 raf Reference Book UTM Project Paper (Open Shelves)
Searching...

On Order